LatviešuEnglish

Trešdiena, 16.Aprīlis, 2014, Mintauts, Alfs, Bernadeta
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Sabiedriskās apspriešanas

Versija drukāšanai

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija,

pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 06.06.2014. un 19.03.2014. lēmumiem,

izsludina publisko apspriešanu par ieceri nocirst kokus šādos objektos Valmierā:
1. 33 liepu ciršana zemes gabalā „Atpūtas parks”, Valmierā (gājēju celiņa uz estrādi kreisā puse);
2. 5 bērzu ciršana Brenguļu ielā, Valmierā posmā no Ūdens ielas līdz Gaides ielai (pie gājēju ietves ielas labajā pusē);
3. 112 koku ciršana zemes gabalos Jāņa Daliņa ielā 2 un Dīvaliņa ielā 17, Valmierā (pilnsabiedrības „ISB/NAMS” iesniegums – vieglatlētikas stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas celtniecības projekta izstrāde).

Ar Koku novērtēšanas komisijas lēmumiem un lietas materiāliem var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā pašvaldības darba laikā no 2014.gada 28.marta līdz 2014.gada 11.aprīlim.

Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā pašvaldības darba laikā līdz 2014.gada 11.aprīlim plkst. 16.00.

Publiskās apspriešanas sanāksme par koku ciršanas ieceri zemes gabalos Jāņa Daliņa ielā 2 un Dīvaliņa ielā 17, Valmierā notiks trešdien, 2014.gada 9.aprīlī plkst. 17.00 Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

Lēmums par bērzu ciršanu Brenguļu ielā, Valmierā posmā no Ūdens ielas līdz Gaides ielai.

Lēmums par  liepu ciršanu zemes gabalā "Atpūtas parks"

Lēmums par publiskās apspriešanas procedūras izsludināšanu koku ciršanai nekustamā īpašumā Jāņa Daliņa ielā 2 un Dīvaliņa ielā 17, Valmierā

Koku ciršanas plāns Brenguļu ielā

Koku ciršanas plāns, gājēju celiņš uz estrādi

Koku ciršanas plāns Jāņa Daliņa stadionā.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība