LatviešuEnglish

Trešdiena, 23.Aprīlis, 2014, Jurģis, Juris, Georgs
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Izsoles

Versija drukāšanai

 

11.04.2014

                                                             Pārdod vieglo automašīnu

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod vieglo pasažieru automašīnu „Renault Kangoo” (izgatavošanas gads: 2002., odometra stāvoklis: 165715 km, reģistrācijas Nr. EP 4997) par EUR 400.
Apskatīt automašīnu iespējams Mālu ielā 1, Valmierā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29470369.
Pieteikumu automašīnas pirkšanai kopā ar pirkuma nodrošinājuma – EUR 40 – nomaksu apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā 109. kabinetā, tālrunis 64207145, piecu darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tehniskais slēdziens

 

28.03.2014

Noslēgts pirkuma līgums zemesgabalam „Piebraucamais dzelzceļš”

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.panta nosacījumiem Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo, ka 05.03.2014. tika noslēgts apbūvēta zemesgabala „Piebraucamais dzelzceļš”, Valmierā (kadastra Nr.9601 015 0508), pirkuma līgums. Pircējs – akciju sabiedrība „Valmieras stikla šķiedra”, pirkuma cena – 253,27 EUR (178,00 lati).
 

IZSOLE

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu vienistabas dzīvokli Ūdens ielā 2D – 4, Valmierā ar kopējo platību 41,9 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 3840/285720 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala. Izsoles sākumcena EUR 7880, nodrošinājums – EUR 788, solis – EUR 300, reģistrācijas maksa – EUR 30.

Izsole notiks 02.04.2014. plkst. 17.00 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā.
Reģistrācija uz izsoli – no sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 31.03.2014. plkst.17.00.

Informācija par izsoli, iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei - darba dienās, darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā 109.kabinetā, tālrunis 64207145.

Domes lēmums un izsoles noteikumi ŠEIT

Dzīvokļa kadastrālais uzmērījums ŠEIT


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība