LatviešuEnglish

Svētdiena, 31.Augusts, 2014, Aigars, Vilma
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Izsoles

Versija drukāšanai

 

08.08.2014.

Izsole

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu vienistabas dzīvokli Ūdens ielā 2D – 4, Valmierā ar kopējo platību 41,9 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 3840/285720 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala. Izsoles sākumcena EUR 3152, nodrošinājums – EUR 315,20, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

Izsole notiks 19.09.2014. plkst. 16.00 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā.Reģistrācija uz izsoli – no sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 17.09.2014. plkst.18.00.

Informācija par izsoli, iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei - darba dienās, darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā, tālrunis 64207145.

Izsoles noteikumi

 

11.07.2014.

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamos īpašumus:

  1. neapbūvētu zemes gabalu 1470 m2 platībā Asteru ielā 4, Valmierā, zemes kadastra Nr.96010061029, izsolē 15.08.2014. plkst. 15.00, izsoles sākumcena EUR 8100, nodrošinājums – EUR 810, solis – EUR 300, reģistrācijas maksa – EUR 30; Izsoles noteikumi
  2. neapbūvētu zemes gabalu 1765 m2 platībā Asteru ielā 5, Valmierā, zemes kadastra Nr.96010061027, izsolē 15.08.2014. plkst. 15.30, izsoles sākumcena EUR 9900, nodrošinājums – EUR 990, solis – EUR 300, reģistrācijas maksa – EUR 30. Izsoles noteikumi

Atsavināšanas metode – objektu pārdošana atklātās izsolēs ar augšupejošu soli, samaksa 100% euro. Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 13.08.2014. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.
 

05.06.2014.

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs nekustamos īpašumus:

1. neapbūvētu zemes gabalu 1704 m2 platībā Matīšu ielā 31, Valmierā, zemes kadastra Nr.96010061002, izsolē 18.07.2014. plkst. 13.30, izsoles sākumcena EUR 12870,-; Domes lēmums ar izsoles noteikumiem ŠEIT.
2. neapbūvētu zemes gabalu 1818 m2 platībā Matīšu ielā 33, Valmierā, zemes kadastra Nr.96010061045, izsolē 18.07.2014. plkst. 14.00, izsoles sākumcena EUR 13570,-; Domes lēmums ar izsoles noteikumiem ŠEIT.
3. neapbūvētu zemes gabalu 1852 m2 platībā Matīšu ielā 35, Valmierā, zemes kadastra Nr.96010061046, izsolē 18.07.2014. plkst. 14.30, izsoles sākumcena EUR 13770,-; Domes lēmums ar izsoles noteikumiem ŠEIT.
4. neapbūvētu zemes gabalu 1645 m2 platībā Salacas ielā 9, Valmierā, zemes kadastra Nr.96010061050, izsolē 18.07.2014. plkst. 15.00, izsoles sākumcena EUR 12470,-; Domes lēmums ar izsoles noteikumiem ŠEIT.

Atsavināšanas metode – objektu pārdošana atklātās izsolēs ar augšupejošu soli, samaksa 100% euro. Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 16.07.2014. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

 

05.06.2014.

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs nekustamos īpašumus:

1. neizīrētu trīsistabu dzīvokli Misas ielā 1-4, Valmierā ar kopējo platību 76 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 740/1640 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas ar atsavināšanas metodi – objekta pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli 18.07.2014. plkst. 15.30, izsoles sākumcena EUR 6080,00, nodrošinājums – EUR 608,00, solis – EUR 200,00, reģistrācijas maksa – EUR 30,00. Domes lēmums ar izsoles noteikumiem ŠEIT.

2. neizīrētu vienistabas dzīvokli Pleskavas ielā 4-3, Valmierā ar kopējo platību 31,4 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 303/2168 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas ar atsavināšanas metodi – objekta pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu soli 18.07.2014. plkst. 16.00, izsoles sākumcena EUR 2980,00, nodrošinājums – EUR 298,00, solis – EUR 200,00, reģistrācijas maksa – EUR 30,00. Domes lēmums ar izsoles noteikumiem ŠEIT.

Atsavināšanas metode – objektu pārdošana atklātās izsolēs ar augšupejošu soli, samaksa 100% euro. Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 16.07.2014. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.
 

 

06.05.2014.

Pārdod dzīvokli Ūdens ielā 2D – 4, Valmierā

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu vienistabas dzīvokli Ūdens ielā 2D – 4, Valmierā ar kopējo platību 41,9 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 3840/285720 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala. Izsoles sākumcena EUR 6304, nodrošinājums – EUR 630,40, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

Izsole notiks 11.07.2014. plkst. 16.00 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā.
Reģistrācija izsolei – no sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 09.07.2014. plkst.18.00.

Informācija par izsoli, iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei - darba dienās, darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā 109.kabinetā, tālrunis 64207145.
 

11.04.2014.

                                                             Pārdod vieglo automašīnu

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod vieglo pasažieru automašīnu „Renault Kangoo” (izgatavošanas gads: 2002., odometra stāvoklis: 165715 km, reģistrācijas Nr. EP 4997) par EUR 400.
Apskatīt automašīnu iespējams Mālu ielā 1, Valmierā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29470369.
Pieteikumu automašīnas pirkšanai kopā ar pirkuma nodrošinājuma – EUR 40 – nomaksu apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā 109. kabinetā, tālrunis 64207145, piecu darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tehniskais slēdziens

 

28.03.2014.

Noslēgts pirkuma līgums zemesgabalam „Piebraucamais dzelzceļš”

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.panta nosacījumiem Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo, ka 05.03.2014. tika noslēgts apbūvēta zemesgabala „Piebraucamais dzelzceļš”, Valmierā (kadastra Nr.9601 015 0508), pirkuma līgums. Pircējs – akciju sabiedrība „Valmieras stikla šķiedra”, pirkuma cena – 253,27 EUR (178,00 lati).
 

IZSOLE

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu vienistabas dzīvokli Ūdens ielā 2D – 4, Valmierā ar kopējo platību 41,9 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 3840/285720 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala. Izsoles sākumcena EUR 7880, nodrošinājums – EUR 788, solis – EUR 300, reģistrācijas maksa – EUR 30.

Izsole notiks 02.04.2014. plkst. 17.00 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā.
Reģistrācija uz izsoli – no sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 31.03.2014. plkst.17.00.

Informācija par izsoli, iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei - darba dienās, darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā 109.kabinetā, tālrunis 64207145.

Domes lēmums un izsoles noteikumi ŠEIT

Dzīvokļa kadastrālais uzmērījums ŠEIT


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība