LatviešuEnglish

Piektdiena, 25.Jūlijs, 2014, Jēkabs, Žaklīna
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Amatpersonu atalgojums

Versija drukāšanai

Amatpersonām izmaksātā darba alga par 2014.gada JŪNIJU

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā darba alga, kopā
1 Inesis Boķis Pašvaldības domes priekšsēdētājs 1711.54
Budžeta komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas  priekšsēdētājs
2 Ričards Gailums Pašvaldības domes deputāts 395.94
Budžeta komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
3 Ieva Stiģe Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 69.19
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja
4 Olga Ozola Juridiskās nodaļas juriste 634.04
5 Vugars Ecmanis Pašvaldības domes deputāts 222.54
6 Andris Klepers Pašvaldības domes deputāts 222.54
7 Jānis Zemļickis Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors 1047.11
8 Uldis Jansons Pašvaldības domes deputāts 1211.77
Valmieras Viestura vidusskolas direktors
9 Juris Jakovins Pašvaldības domes deputāts 222.54
10 Ventis Beķeris Pašvaldības domes deputāts 222.54
11 Evita Sniedze Pašvaldības domes deputāts 222.54
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
12 Ivo Lakučs Pašvaldības domes deputāts 292.81
13 Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 1655.26
Budžeta komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Zemes komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
14 Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors 1673.21
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Budžeta komisijas loceklis
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
Pastāvīgās iepirkumu komisijas loceklis
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētājs
15 Inta Štefenberga Finanšu direktore 1371.60
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
16 Rūta Zaļaiskalna Galvenā grāmatvede 499.15
17 Gunita Jansone Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste 667.59
18 Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks 792.74
Vidi degr.ēku(būvju)un nekoptu terit.apzināš.komisijas loceklis
19 Gints Konošonoks Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks 951.71
Iepirkumu komisijas loceklis
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
20 Ieva Miķīte-Plusniņa Juridiskās nodaļas vadītāja 950.38
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
21 Rita Jemšika Iepirkumu komisijas locekle 1129.66
Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas locekle
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētāja vietniece
22 Ilmārs Eglītis Dzīvokļu komisijas loceklis 1097.15
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas loceklis
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) sekretārs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas loceklis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
23 Gunta Upīte Galvenā speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 542.44
Apmeklētāju pieņemšanas centra iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
24 Evija Stračinska Galvenā speciāliste telpu nomas jautājumos 624.5
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sekretāre
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece
25 Sandra Kārkliņa Galvenā speciāliste dzīvokļu jautājumos 739.55
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle
26 Anda Saliņa Galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos 683.57
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Zemes komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece
27 Iveta Sokola-Sokolova Valmieras Sociālā dienesta vadītāja 0.00
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Dzīvokļu komisijas locekle
Valmieras bāriņtiesas locekle
28 Jana Beķere Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece 597.39
29 Anete Andžejevska Finanšu dienesta finanšu direktores vietniece 1128.15
30 Rita Viļumsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 813.83
31 Vija Kuģe Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnice 671.67
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētāja
32 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 884.32
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
33 Līga Šmukste Budžeta ekonomiste 739.77
34 Ilze Polka Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 1105.21
Bērnu tiesību aizsardzības komisijaspriekšsēdētāja
35 Andris Alpeus Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 853.12
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšēdētāja vietnieks
36 Guntars Štrombergs Pašvaldības domes deputāts 259.90
Budžeta komisijas loceklis
37 Inese Ķirse Valmieras bāriņtiesas locekle 97.95
38 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte 1268.31
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) locekle
Avārijas ēku (būvju) apzināšanas komisijas priekšsēdētāja
Zemes komisijas locekle
39 Juris Zariņš Valmieras pilsētas Būvvaldes vbadītāja vietnieks - zemes ierīkotājs 885.25
Zemes komisijas priekšsēdētājs
Satiksmes drošības komisijas loceklis
40 Juris Mellēns Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors 912.19
Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs
41 Teiksma Rusmane Pansionāta „Valmiera” direktore 970.28
42 Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore 1217.87
43 Iveta Blūma Valmieras novadpētniecības muzeja direktore 935.06
44 Elita Skrastiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vadītāja 686.94
45 Sarmīte Indriksone Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 628.71
46 Evija Lipe Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vadītāja 620.96
47 Iveta Nolberga Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vadītāja 600.11
48 Guntra Kukjāne Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja 715.31
49 Baiba Valpētere Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja 631.33
50 Ligita Audēja Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” pārzine 371.70
51 Artūrs Skrastiņš Valmieras pamatskolas direktors 984.08
Pašvaldības domes deputāts
Budžeta komisijas loceklis
52 Viktors Litaunieks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors 756.19
53 Rudīte Markus Valmieras 5.vidusskolas direktore 931.67
54 Agita Zariņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore 966.41
55 Andrejs Gluhovs Pašvaldības domes deputāts 1021.03
Valmieras 2.vidusskolas direktors
56 Edgars Bogdāns Valmieras Mākslas vidusskolas direktors 727.09
57 Aivars Cepītis Valmieras Mūzikas skolas direktors 684.06
58 Līga Dzene Valmieras Bērnu sporta skolas direktore 857.28
59 Andris Tauriņš Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors 861.41
60 Dāvis Sirmais Jauniešu centra "Vinda"direktors 682.98
61 Valdis Jēgers Dzīvokļus komisijas loceklis 0
Satiksmes drošības komisijas loceklis
62 Indulis Rūsis Administratīvās komisijas loceklis 48.97
63 Valdis Stiģis Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs 68.64
64 Inga Markava Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 783.62
65 Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības domes izpilddirektora vietniece 1453.22
Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
66 Ilva Lakuča Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jautājumos 971.86
Valmieras bāriņtiesas locekle
67 Ināra Allika Administratīvās komisijas locekle 568.75
Bāriņtiesas priekšēdētāja palīgs
68 Indra Zaula Pansionāta „Valmiera” direktores vietniece 831.57
69 Velga Krieva Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 768.65
70 Aiga Ieviņa Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 715.00
71 Kaspars Žogots Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 397.55
72 Ilze Brice Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 661.12
73 Diāna Rudzīte Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 647.85
74 Alberts Noviks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. saimnieciskajā jomā 529.46
75 Inta Ādamsone Valmieras sākumskolas  direktora vietniece izglītības jomā 754.62
76 Inese Zēģele Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā jomā 691.59
77 Sanita Eglīte Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā  jomā 731.90
78 Zintis Krūklis Valmieras sākumskolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 525.49
79 Ingūna Ozola Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 666.76
80 Ilze Lielkāja Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas vietniece adm.saimnieciskajā darbā 436.10
81 Daina Liepiņa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietniece izglītības  jomā 500.69
82 Ineta Vanaga Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītājas vietniece izglītības jomā 407.71
83 Guna Vorpa Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"vadītājas vietniece izglītības jomā 480.37
Darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
84 Gunta Lāce Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā 969.56
85 Māris Bušmanis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 922.42
86 Ināra Punkstiņa Valmieras Pārgaujas ģimāzijas direktores vietn.  Izglītības jomā 795.32
87 Arta Pūgule-Ignate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 809.33
Piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle
88 Jānis Ķīsis Valmieras Pārgaujas ģimnazijas direktores vietn. saimnieciskā darbā 657.52
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas loceklis
89 Anda Asafreja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle 706.76
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
90 Guna Medne Valmiera muzeja direktores vietniece 785.96
91 Toms Upners Valmieras kultūras centra direktors 909.06
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētājs
92 Līga Tarbuna Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadīt. vietniece 0.00
93 Aija Ose Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultante/skaidras naudas darīj. 697.59
94 Rita Pole Finanšu dienesta galvenā grāmatveža vietniece 805.48
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
95 Gints Bērtiņš Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķis 742.07
96 Irina Kreičmane Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 572.83
97 Daiga Ramata Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 633.05
98 Svetlana Ņesterova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 627.13
99 Klāra Arefjeva Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 555.05
100 Jeļena Morozova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 631.26
101 Vjačeslavs Piskunovs Valmieras 2.vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā 652.97
102 Rudīte Sviķe Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 582.15
103 Natālija Šilde Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 710.54
104 Ingūna Vācmane  Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 634.45
105 Gita Krūkle Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 670.81
106 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 769.58
107 Karmena Goba Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 546.34
108 Astra Pacēviča Piemaksu noteikšanas pedagogiem komisijas locekle 834.57
109 Tatjana Lūkina Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 752.34
110 Vineta Ragevičiusa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 596.12
111 Ilze Kaupe Sociālā dienesta sociālā darbiniece 726.53
Administratīvās komisijas locekle
112 Iveta Kļaviņa Vidzemes reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja 790.77
113 Dace Elbrete Valmieras pilsētas Būvvaldes teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte 864.84
Koku novērtēšanas komisijas locekle
114 Iveta Dobelniece Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 503.82
115 Dace Jase Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 1057.49
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
116 Inita Kūlīte Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultante 528.15
117 Didzis Stāvausis Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 766.63
118 Anita Deigele Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma projektu vadītāja 780.06
119 Antra Andersone Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 507.74
120 Jolanta Rutkovska Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 537.14
121 Līga Oliņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 689.79
122 Līga Jakobsone Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 661.16
123 Laine Ločmele Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 713.44
124 Sandra Lapiņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 700.74
125 Maija Zālamane Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja 962.26
126 Veronika Časnoviča Valmieras Turisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultante 565.69
127 Jānis Bērziņš Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītājs 1135.31
128 Ilze Brēdenfelde Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja 945.24
129 Līga Solovjova Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja vietniece 716.91
130 Baiba Tūtina Juridiskās nodaļas juriste 776.04
131 Uldis Ābeltiņš Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs 576.86
Interešu izglītības skolotājs jauniešu centrā "Vinda"
Administratīvās komisijas loceklis
132 Mārtiņš Ābele Valmieras sākumskolas direktora vietnieks informātikas jomā 598.44
133 Rudīte Ortlova Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā  630.97
134 Aiga Akmentiņa Sabiedriosko attiecību un tūrisma nodaļas informācijas konsultante 0.00
135 Rasma Grasberga Pašvaldības policijas vecākā inspektore 669.20
136 Oskars Bērziņš Pašvaldības policijas  inspektors 213.64
137 Rimants Bluķis Pašvaldības policijas  inspektors 138.69
138 Paulis Bojārs Pašvaldības policijas  inspektors 129.48
139 Valda Cīrule Pašvaldības policijas  inspektore 105.59
140 Ināra Briede Pašvaldības policijas  inspektore 113.30
141 Diāna Čimburidze Pašvaldības policijas  inspektore 148.9
142 Agris Drande Pašvaldības policijas  inspektors 139.19
143 Sandis Hlizovs Pašvaldības policijas  inspektors 187.75
144 Rolands Jēgers Pašvaldības policijas  inspektors 229.82
145 Aigars Jēkabsons Pašvaldības policijas  inspektors 115.75
146 Gatis Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 443.10
147 Dzintars Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 203.94
148 Aivis Latišs Pašvaldības policijas  vecākais inspektors 142.95
149 Egons Leonovs Pašvaldības policijas  inspektors 612.65
150 Normunds Mačs Pašvaldības policijas  inspektors 528.25
151 Ainārs Matvejevs Pašvaldības policijas  inspektors 174.80
152 Rita Ozarska Pašvaldības policijas  inspektore 174.8
153 Andra Penka Pašvaldības policijas  inspektore 113.30
154 Mikus Pētersons Pašvaldības policijas  inspektore 239.54
155 Raimonds Rībelis Pašvaldības policijas  inspektors 569.73
156 Pēteris Seleckis Pašvaldības policijas  inspektors 114.57
157 Laura Serģe Pašvaldības policijas  inspektore 126.25
158 Aleksandrs Šmeļ Pašvaldības policijas  inspektors 148.90
159 Ilgvars Ulmanis Pašvaldības policijas  inspektors 207.18
160 Igors Vills Pašvaldības policijas  inspektors 203.93
161 Mārtiņš Zurģis Pašvaldības policijas  inspektors 126.75
162 Agris Jansons Pašvaldības policijas  inspektors 468.29
163 Normunds Martinsons Pašvaldības policijas  inspektors 420.81
164 Vilnis Zvārgulis Pašvaldības policijas  inspektors 446.03
165 Ludmila Ozola Pašvaldības policijas  inspektors 530.44
166 Mirdza Liepiņa Pašvaldības policijas  inspektors 439.40
167 Inese Andersone Valmieras Mākslas vidusskolas kursu koordinatore 790.59
168 Irita Melece Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 114.43
169 Sigita Tama Izglītības pārvaldes galvenais speciālists-metodiķis 642.57
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
170 Sanita Loze Speciālists izglītības jautājumos 855.83
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
171 Sarmīte Šata Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece izglītības jomā 138.66
172 Sanda Sokolovska Valmieras bāriņtiesas locekle 626.10
173 Santa Tanenberga Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 501.02
174 Aldis Apsītis Valmieras Mūzikas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 411.50
175 Gints Stikāns Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītāja vietnieks 898.65
176 Mikus Krišāns Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants 493.54

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība