LatviešuEnglish

Ceturdiena, 28.Augusts, 2014, Guste, Auguste
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

PII rinda

Versija drukāšanai

Pašvaldībā pieteikumu reģistrē iesniegumu reģistrācijas kārtībā, atbilstoši pašvaldības instrukcijai par lietvedību.

Pārbaudot pieteikumā norādīto bērna deklarēto dzīvesvietu Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā, bērnus rindā uz Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas reģistrē, ņemot vērā šādus secības sadalījuma priekšnoteikumus:

1.pakāpes Reģistrs, ja bērns un vismaz 1 (viens) no Vecākiem deklarēti Pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērns ir uzņemts 1 (vienā) Iestādē, bet vecāki vēlas mainīt Iestādi;

2.pakāpes Reģistrs, ja bērns un vismaz 1 (viens) no Vecākiem deklarēti Pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu Iestādi;

3.pakāpes Reģistrs, ja bērns deklarēts ārpus Pašvaldības administratīvās teritorijas un neapmeklē nevienu Iestādi;

4.pakāpes Reģistrs, ja bērns deklarēts ārpus Pašvaldības administratīvās teritorijas, apmeklē kādu Iestādi, bet Vecāki vēlas mainīt Iestādi.

Tiesības tikt uzņemtam Iestādē ārpus kārtas ir normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnam, ja ir iesniegta izziņa no Vecāku darba vietas.

Reģistrā bērnam piešķir ārpus kārtas statusu, ja bērna un Vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un:

1. Bērna brālis/māsa apmeklē kādu no Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm.
2. Ja valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu apgūt vispārējo programmu bērnam, kurš līdz šim ir apguvis speciālo programmu.
3. Vecāka darba vieta ir attiecīgā Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde.

Pašvaldība nodrošina reģistra publisku pieejamību pašvaldības interneta vietnē www.valmiera.lv un Valmieras Izglītības pārvaldē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Reģistrā informāciju atjauno ne retāk kā 1 reizi mēnesī:

2007.gadā dzimušie bērni

2008.gadā dzimušie bērni

2009.gadā dzimušie bērni

2010.gadā dzimušie bērni

2011.gadā dzimušie bērni

2012.gadā dzimušie bērni

2013.gadā dzimušie bērni

2014.gadā dzimušie bērni

Informācija uz 12.08.2014.


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība