LatviešuEnglish

Piektdiena, 29.Augusts, 2014, Aiga, Armīns, Vismants
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Versija drukāšanai

Sadraudzības līgumi

Sadarbības partneri

 • NORVĒĢIJA

  Opplandes/ Oppland apgabals

  www.oppland.no
  Aktīva sadarbība interešu izglītības jomā jauniešiem, kur iesaistījušies VJC “Vinda”, Mākslas skola, Mūzikas skola.

  Valmieras BII sadarbojas ar Gjovikas Zinātnes parku (Gjøvik kunnskapspark) www.gkp.no
   
   
   
  Akerhusas/ Akershus apgabals      www.akershus.no
   
   
   
   
   
   Rud vidusskola/ Rud videregående skole    www.rud.vgs.no
  Sadraudzības skola ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju, šeit tiek mācīta norvēģu valoda. Rud vsk sadarbojas ar Valmieras pansionātu, kur katru gadu notiek Veselības un sociālās aprūpes nodaļas skolēnu starptautiskās prakses.
   
  Akerhusas karjeras centrs/ Karriere Akershus    www.karriere-akershus.no
  Sadarbības partneris projektā ‘’Karjeras izglītības atbalsta sistēmas izveide Valmieras reģionā’’.
   
  Fonds ``Brorskapshjemmet i Trøgstad v/sorenskriveren``
  Atbalsta Valmieras pansionātu.
  Atbalsta Starptautisko sporta spēļu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām ‘’Mēs varam’’ organizēšanu.
   
   
   
  Tartu / IGAUNIJA    
   
  Izglītības projektos piedalās Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras Mākslas vidusskola, Valmieras Mūzikas skola.
   
   
  Valmieras BII sadarbojas ar Tartu Zinātnes parku. www.teaduspark.ee
   
   
   
   
  Paņeveža/ Panevėžys /   LIETUVA 
   
  Izglītības projektos piedalās Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras Mūzikas skola. Paņevežas mākslinieki piedalījušies Valmieras Starptautiskajos Tēlniecības plenēros.

   

Valmieras pilsētas pašvaldības dalība starptautiskajos tīklojumos

 • Starptautiskā Hanzas pilsētu savienība    
  Hanzas savienība ir tirdzniecības pilsētu konfederācija, kuru 13.gadsimtā nodibināja Vācijas pilsētas Lībeka, Hamburga un Brēmene, un tajā apvienojās aptuveni 200 pilsētu. 13. un 14. gadsimtā Hanza turēja savās rokās visu tirdzniecisko monopolu Baltijas jūras reģionā.1980.gadā pēc Nīderlandes pilsētas Zvolles iniciatīvas Hanzas pilsētu konfederācija tika atjaunota, un līdz ar to atgriezās arī ikgadējo starptautisko Hanzas dienu tradīcija. Jaunajā Hanzā ietilpst 208 pilsētas no 17 Eiropas valstīm. Hanzas savienība tiek uzskatīta par Eiropas Savienības viduslaiku priekšteci, kurā tikušas līdzsvarotas komerciālās, politiskās un kulturālās intereses plašā teritorijā.
             
  Latvijā ir 8 Hanzas pilsētas: Rīga, Valmiera, Cēsis, Valmiera, Kuldīga, Ventspils, Limbaži, Koknese un Straupe.
   
   
   
  Eiropas izaugsmes pilsētu tīklojums/ Growth Cities Network
  Izaugsmes pilsētu tīkla veidošana ir Valmieras sadraudzības pilsētas Solnas (Zviedrija) iniciatīva. Organizācijas nolūks ir saglabāt pilsētām vadošās pozīcijas izaugsmē, nodarbinātībā u.c.. Izaugsmes pilsētu tīkla galvenās darbības prioritātes ir veicināt, stiprināt un sekmēt radošumu un inovācijas, kā arī pilsētu stratēģiskās atrašanās vietas reģionā izmantošana un pilsētas profila izmantošana talantu piesaistīšanai un ilgtspējīga izaugsme - paplašināšanās negatīvo efektu mazināšana. Tīklojumā darbojas Solna (Zviedrija), Amersforta (Nīderlande) un Celje (Slovēnija) un Valmiera.
  Savu vēlmi iesaistīties tīklā ir izteikušas tādas pilsētas kā Delfti (Nīderlande), Budapeštas XIII rajons (Ungārija), Emiljas reģions (Itālija), Dublinas priekšpilsētas (Īrija), Minhenes priekšpilsētas (Vācija), Dienvidaustrumanglijas priekšpilsētas (Lielbritānija) un Upsala (Zviedrija).
   
   
   
  Eiropas pilsētu mēru pakts/ Covenant of Mayors
   Pilsētas mēru pakts ir galvenais Eiropas enerģētikas politikas veidošanas instruments, šobrīd apvienojot vairāk nekā 3000 pilsētas un institūcijas Eiropas Savienībā un citās valstīs.
   
  2010.gada 4. maijā Eiropas parlamenta ēkā Briselē notikušajā 2. svinīgajā ceremonijā Briseles augstāko amatpersonu klātbūtnē vairāk nekā 500 pilsētu mēri parakstīja Eiropas pilsētu mēru paktu, ar šo formālo vienošanos apliecinot apņēmību - īstenojot rīcības plānu ilgtspējīgas enerģijas jomā - pārsniegt Eiropas valstīm izvirzīto mērķi - samazināt CO2 emisijas par vismaz 20% līdz 2020. gadam..
  Eiropas pilsētu mēru paktam ir pievienojušās sekojošas Latvijas pilsētas: Jēkabpils, Jelgava, Rīga, Tukums, Valmiera.
  Tā kā pakta uzdevumi aptver visu lielpilsētas/pilsētas/reģiona teritoriālo vienību, ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānos (SEAP) ir jāietver darbības, kas ietver gan pilsētas publisko, gan privāto sektoru.
   
  Paredzams, ka vairums SEAP ietvers darbības šādos sektoros:

  • Būvniecības vide, tostarp jaunas ēkas un lieli atjaunošanas darbi;
  • Pašvaldības infrastruktūra (apkure, publiskais apgaismojums, viedie elektrotīkli utt.)
  • Teritorijas izmantošana un pilsētas plānošana;
  • Decentralizēti atjaunojami enerģijas avoti;
  • Sabiedriskā un privātā transporta politika un pilsētas mobilitāte;
  • Pilsētnieku un kopumā civilās sabiedrības iesaistīšanās;
  Pilsētu mēru pakts attiecas uz vietēja mēroga darbību, kas ietilpst vietējo pašvaldību kompetencē.
   
  Tiks sagaidīts, ka vietējās pašvaldības darbosies visās tām iespējamajās lomās vai vairākās no tām:

  • patērētājs un pakalpojuma sniedzējs;
  • plānotājs, attīstītājs un regulators;
  • padomdevējs, motivētājs un paraugs;
  • ražotājs un piegādātājs.
  Vietējām pašvaldībām ir galvenā loma klimata izmaiņu samazināšanas veicināšanā. Vairāk nekā puse siltumnīcas efektu izraisošo gāzu tiek saražotas pilsētās vai to tuvumā. Turklāt 80% iedzīvotāju dzīvo un strādā pilsētās, kur tiek patērēts līdz 80% enerģijas. Vietējās pašvaldības ir cilvēkiem visvairāk pietuvinātā vara. Pašvaldības var risināt problēmas kompleksi, t.i., veicinot sabiedriskā un privātā sektora interešu saskaņošanu, integrējot alternatīvās enerģijas veidus kopējos vietējos attīstības plānos, veicinot alternatīvās enerģijas attīstību, kā arī efektīvāku enerģijas izmantošanu un ar to saistītas patērētāju ieradumu izmaiņas.
  Pilsētu mēru pakts ir ambicioza Eiropas Komisijas iniciatīva, kas Eiropas priekšzīmīgāko pilsētu mēriem piešķir galveno lomu klimata izmaiņu mazināšanā, ieviešot inteliģentu ilgtspējīgas vietējās enerģijas politiku, kas nodrošina stabilas vietējās darba vietas un palielina cilvēku dzīves aktivitāti, kā arī risina būtiskas sociālās problēmas.
  Pakta dalībnieku formālā vienošanās tiek īstenota konkrētos pasākumos un projektos. Dalībpilsētas piekrīt informēt par savu rīcības plānu īstenošanu, kā arī ļaut to uzraudzīt. Tie piekrīt arī dalības pārtraukšanai paktā neatbilstību gadījumā.
  Pilsētas apņemas arī piesaistīt nepieciešamos cilvēkresursus uzdevumu izpildei, mobilizēt savas teritoriālās vienības sabiedrību piedalīties rīcības plāna īstenošanā, kā arī organizēt vietējās enerģijas dienas un sadarboties ar citām pilsētām.
   
   
   
  Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta /   European Road Safety Charter
   Eiropas ceļu satiksmes drošības harta veido daļu no Ceļu satiksmes drošības rīcības plāna, kuru pirms pieciem gadiem uzsāka Eiropas Komisija. Harta iedrošina organizācijas uzsākt ar ceļu satiksmes drošības uzlabošanu saistītas darbības valstiskā, reģionālā vai lokālā mērogā, tādejādi samazinot ceļu satiksmes negadījumu skaitu.
   
  Līdz 2010.gada aprīlim hartu bija parakstījušas vairāk nekā 1800 organizācijas visā Eiropā. Hartas parakstītāji ar savu iniciatīvu gatavi sekmēt izpratni par ceļu satiksmes drošību ar kopīgu mērķi - dot savu ieguldījumu negadījumos bojāgājušo skaita samazināšanā.

  2010. gada 12.maijā Rīgā 22 Latvijas uzņēmumi, institūcijas un organizācijas, to vidū arī Valmieras pilsētas pašvaldība, parakstījās par pievienošanos Eiropas Ceļu satiksmes drošības hartai, lai dotu savu ieguldījumu dzīvību satiksmes drošības uzlabošanā  uz Latvijas ceļiem.

Starptautiskās aktivitātes

Sadraudzības pilsētu ģerboņi

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība