LatviešuEnglish

Pirmdiena, 01.Septembris, 2014, Lizete, Elīza, Zete
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Kontakti

Versija drukāšanai
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kabinets
Telefonu nr.

Vadība


 1. Inesis Boķis
  Domes priekšsēdētājs
  202
  64207121
  inesis.bokis@valmiera.lv

 2. Jānis Baiks
  Domes priekšsēdētāja vietnieks
  301
  6 4207120
  janis.baiks@valmiera.lv

 3. Aigars Vītols
  Izpilddirektors/Pašvaldības administrācijas vadītājs
  301
  6 4207120
  aigars.vitols@valmiera.lv

 4. Evija Voitkāne
  Izpilddirektora vietniece
  301
  64207132
  evija.voitkane@valmiera.lv

 5. Indra Čākure
  Iekšējā auditore
  212
  64207156
  indra.cakure@valmiera.lv

 6. Raimonda Liepiņa
  Kvalitātes vadītāja
  304.
  64210870
  raimonda.liepina@valmiera.lv

Juridiskā nodaļa


 1. Ieva Miķīte- Plusniņa
  Nodaļas vadītāja
  219
  64207135
  ieva.mikite-plusnina@valmiera.lv

 2. Gints Konošonoks
  Nodaļas vadītājas vietnieks
  217
  64231694
  gints.konosonoks@valmiera.lv

 3. Baiba Tūtina
  Juriste
  219
  64207133
  baiba.tutina@valmiera.lv

 4. Olga Ozola
  Juriste
  219
  64207133
  olga.ozola@valmiera.lv

Finanšu dienests


 1. Inta Štefenberga
  Finanšu direktore
  204
  64207130
  inta.stefenberga@valmiera.lv

 2. Anete Andžejevska
  Finanšu direktores vietniece
  204.
  64207854
  anete.andzejevska@valmiera.lv

 3. Rūta Zaļaiskalna
  Galvenā grāmatvede
  211
  64207131
  ruta.zalaiskalna@valmiera.lv

 4. Ina Briksne
  Grāmatvede darbam ar banku norēķinu kontiem
  213
  64207166
  ina.briksne@valmiera.lv

 5. Rita Pole
  Galvenās grāmatvedes vietniece
  213.
  T/F64207166
  rita.pole@valmiera.lv

 6. Zinta Karele
  Norēķinu grāmatvede
  206
  64207127
  zinta.karele@valmiera.lv

 7. Jureta Riba
  Grāmatvede darbam ar debitoru analītisko uzskaiti
  206
  64207857
  jureta.riba@valmiera.lv

 8. Ina Matvejeva
  Grāmatvede darbam ar piegādātājiem
  207
  64207126
  ina.matvejeva@valmiera.lv

 9. Tija Frīdenberga
  Materiālu uzskaites grāmatvede
  207
  64207126
  tija.fridenberga@valmiera.lv

 10. Baiba Spirga
  Grāmatvede darbam ar piegādātājiem
  209
  64207129
  baiba.spirga@valmiera.lv

 11. Aija Sūce
  Materiālu uzskaites grāmatvede
  209
  64207129
  aija.suce@valmiera.lv

 12. Anita Jansone
  Analītiskās uzskaites grāmatvede
  209
  64225916
  anita.jansone@valmiera.lv

 13. Gunita Gertnere
  Algu grāmatvede
  208
  64207859
  gunita.gertnere@valmiera.lv

 14. Aina Ābola
  Algu grāmatvede
  208
  64207134
  aina.abola@valmiera.lv

 15. Sintija Stiģe
  Budžeta ekonomiste
  204
  64207858
  sintija.stige@valmiera.lv

 16. Līga Šmukste
  Budžeta ekonomiste
  204.
  64224561
  liga.smukste@valmiera.lv

 17. Gunita Jansone
  Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste
  212
  64207128
  gunita.jansone@valmiera.lv

 18. Inga Markava
  Nodokļu (nodevu) administratore
  303
  64207856
  inga.markava@valmiera.lv

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa


 1. Dace Jase
  Nodaļas vadītāja
  316.
  64207136
  dace.jase@valmiera.lv

 2. Justīne Deičmane
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  316.
  64207634
  justine.deicmane@valmiera.lv

 3. Didzis Stāvausis
  Sabiedrisko attiecību speciālists
  316.
  64207634
  didzis.stavausis@valmiera.lv

 4. Laura Moča
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  316
  64207136
  laura.moca@valmiera.lv

 5. Kristīne Melece
  Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā
  316.
  64207861
  kristine.melece@valmiera.lv

 6. Iluta Bērziņa
  Tūrisma projektu vadītāja
  Rīgas iela 10
  64207177
  iluta.berzina@valmiera.lv

 7. Veronika Časnoviča
  Tūrisma informācijas konsultante
  Rīgas iela 10
  64207177
  veronika.casnovica@valmiera.lv, tic@valmiera.lv

 8. Inita Kūlīte
  Tūrisma informācijas konsultante
  Rīgas iela 10
  64207177
  inita.kulite@valmiera.lv, tic@valmiera.lv

Apmeklētāju pieņemšanas centrs


 1. Ilze Brēdenfelde
  Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja
  201.
  64207121
  pasts@valmiera.lv; ilze.bredenfelde@valmiera.lv

 2. Aija Ose
  Klientu konsultante
  foajē
  64207120/ F.64207125
  apc@valmiera.lv; aija.ose@valmiera.lv

 3. Līga Solovjova
  Vadītājas vietniece
  318.
  64207176
  liga.solovjova@valmiera.lv

 4. Gunta Leitmane
  Domes komiteju, sēžu sekretāre
  101.
  64207122
  gunta.leitmane@valmiera.lv

 5. Anita Vilne
  Lietvedības sekretāre
  317.
  64207123
  anita.vilne@valmiera.lv

 6. Jana Vedjaškina
  Klientu konsultante
  foajē
  64207120
  jana.vedjaskina@valmiera.lv

 7. Baiba Velpe
  Klientu konsultante
  foajē
  64207120
  baiba.velpe@valmiera.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa


 1. Gints Stikāns
  Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks
  215.
  64207855
  gints.stikans@valmiera.lv

 2. Edgars Martinsons
  Informācijas sistēmu administrators
  215.
  64207855
  edgars.martinsons@valmiera.lv

 3. Atis Rudzītis
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  215.
  64207855
  atis.rudzitis@valmiera.lv

 4. Mārtiņš Apinis
  Datorsistēmu un datortīklu administrators
  215.
  642 07160
  martins.apinis@valmiera.lv

 5. Gatis Liepiņš
  Programmētājs
  215.
  64207855
  gatis.liepins@valmiera.lv

Attīstības un projektu vadības nodaļa


 1. Elīna Ignaškova
  Projektu vadītāja
  306.
  64207157
  elina.ignaskova@valmiera.lv

 2. Maija Zālamane
  Projektu vadītāja
  305.
  64207141
  maija.zalamane@valmiera.lv

 3. Marika Pitura
  Projektu vadītāja
  305.
  64207141
  marika.pitura@valmiera.lv

Kapitāla pārvaldības nodaļa


 1. Anda Pētersone
  Finanšu analītiķe
  212
  64207208
  anda.petersone@valmiera.lv

 2. Gints Bērtiņš
  Finanšu analītiķis
  212.
  64207863
  gints.bertins@valmiera.lv

Valmieras Sociālais dienests


 1. Iveta Sokola-Sokolova
  Valmieras Sociālā dienesta vadītāja
  111.
  64207148
  pasts@valmiera.lv; iveta.sokolova@valmiera.lv

 2. Jana Beķere
  Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece
  108.
  64207151
  jana.bekere@valmiera.lv

 3. Jolanta Rutkovska
  Sociālās palīdzības organizatore
  112.
  64207153
  jolanta.rutkovska@valmiera.lv

 4. Līga Oliņa
  Sociālās palīdzības organizatore
  106.
  64207140
  liga.olina@valmiera.lv

 5. Antra Andersone
  Sociālās palīdzības organizatore
  112.
  64207153
  antra.andersone@valmiera.lv

 6. Sandra Lapiņa
  Sociālās palīdzības organizatore
  112.
  64207153
  sandra.lapina@valmiera.lv

 7. Liene Bukuma
  Lietvede
  106.
  64207140
  liene.bukuma@valmiera.lv

 8. Iveta Būmane
  Sociālās dzīvojamās mājas pārvaldniece
  Purva ielā 13
  iveta.bumane@valmiera.lv

 9. Līga Jakobsone
  Sociālā darbiniece
  Purva ielā 13
  liga.jakobsone@valmiera.lv

 10. Laine Ločmele
  Sociālā darbiniece
  107.
  64207142
  laine.locmele@valmiera.lv

 11. Ilze Kaupe
  Sociālā darbiniece
  107.
  64207142
  ilze.kaupe@valmiera.lv

 12. Evija Brīdiņa
  Dienas centra aprūpētāja
  Kauguru ielā 3
  64207148
  evija.bridina@valmiera.lv

 13. Ināra Grava
  Dienas centra sociālā aprūpētāja
  Kauguru ielā 3
  64207148
  inara.grava@valmiera.lv

Valmieras Izglītības pārvalde


 1. Iveta Pāže
  Nodaļas vadītāja
  317
  64207139
  iveta.paze@valmiera.lv

 2. Vineta Melngārša
  Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
  318.
  64207631
  vineta.melngarsa@valmiera.lv

 3. Sigita Tama
  Galvenā speciāliste metodiķe
  318.
  64207154
  sigita.tama@valmiera.lv

 4. Sanita Loze
  speciāliste izglītības jautājumos
  318.
  64207147
  sanita.loze@valmiera.lv

 5. Iveta Kļaviņa
  Speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos
  318.
  64207123
  iveta.klavina@valmiera.lv

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde


 1. Rita Jemšika
  Nekustamā īpašuma apsaimniekosanas pārvaldes vadītāja
  109.
  64207138
  rita.jemsika@valmiera.lv

 2. Ilmārs Eglītis
  Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
  109.
  64207145
  ilmars.eglitis@valmiera.lv

 3. Kaspars Kalniņš
  Būvinženieris
  109.
  64207175
  kaspars.kalnins@valmiera.lv

 4. Aija Borisova
  Ainavu dizainere
  105.
  64207152
  aija.borisova@valmiera.lv

 5. Inese Kokenberga
  Ceļu būvinženiere
  105.
  64207862
  inese.kokenberga@valmiera.lv

 6. Raivis Grīviņš
  Iepirkumu speciālists
  109.
  64207149
  raivis.grivins@valmiera.lv

 7. Anda Saliņa
  Speciāliste zemes nomas jautājumos
  103.
  64207143
  anda.salina@valmiera.lv

 8. Sandra Kārkliņa
  Speciāliste mājokļu jautājumos
  104.
  64207144
  sandra.karklina@valmiera.lv

 9. Evija Stračinska
  Speciāliste telpu nomas jautājumos
  103.
  64228430
  evija.stracinska@valmiera.lv

 10. Gunta Upīte
  Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
  104.
  64207144
  gunta.upite@valmiera.lv

Valmieras pilsētas būvvalde


 1. Jolanta Brūniņa
  Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja- pilsētas galvenā arhitekte
  302.
  64207124
  buvvalde@valmiera.lv; jolanta.brunina@valmiera.lv

 2. Juris Zariņš
  Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītājas vietnieks- zemes ierīkotājs
  312.
  64207174
  juris.zarins@valmiera.lv

 3. Juris Mellēns
  Pilsētas galvenais būvinspektors
  313.
  64207162
  juris.mellens@valmiera.lv

 4. Dace Elbrete
  Teritorijas plānotāja- ainavu arhitekts
  313.
  64207162
  dace.elbrete@valmiera.lv

 5. Guntra Grigorjeva
  Teritorijas plānotāja- arhitekta palīgs
  302.
  64207124
  guntra.grigorjeva@valmiera.lv

 6. Lolita Taube
  Lietvedības sekretāre
  314.
  T.64207155/ F. 64207632
  lolita.taube@valmiera.lv

Valmieras bāriņtiesa


 1. Ilze Polka
  Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja
  308.
  64207179
  barintiesa@valmiera.lv; ilze.polka@valmiera.lv

 2. Andris Alpeus
  Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks
  309.
  64207164
  andris.alpeus@valmiera.lv

 3. Ināra Allika
  Bāriņtiesas lietvedības sekretāre
  307.
  64207159/ F. 64207167
  inara.allika@valmiera.lv

 4. Sanda Sokolovska
  Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīdze
  307.
  64207159
  sanda.sokolovska@valmiera.lv

Valmieras pilsētas dzimtsarakstu nodaļa


 1. Rita Viļumsone
  Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
  Cēsu ielā 2
  64225913 /F 64207585
  dzimtsaraksti@valmiera.lv; rita.vilumsone@valmiera.lv

 2. Vija Kuģe
  Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
  Cēsu ielā 2
  64225313
  vija.kuge@valmiera.lv

 3. Ina Šteinberga
  Galvenā speciāliste
  Cēsu ielā 2
  64225313
  ina.steinberga@valmiera.lv

Valmieras Kultūras centrs


 1. Toms Upners
  Direktors
  Rīgas iela 10
  64207601
  toms.upners@valmiera.lv

 2. Līga Tarbuna
  Sabiedrisko attiecību vadītāja
  Rīgas ielā 10
  64207206
  liga.tarbuna@valmiera.lv

 3. Vija Semjonova
  Administratore - sekretāre
  Rīgas ielā 10
  64207201/ F.64207205
  kulturas.centrs@valmiera.lv

 4. Līga Kokorēviča
  Kultūras darba organizatore
  Rīgas ielā 10
  64207204
  liga.kokorevica@valmiera.lv

 5. Gita Krūkle
  Kultūras darba organizatore
  Rīgas ielā 10
  64207201
  gita.krukle@valmiera.lv

 6. Aija Pūle
  Saimniecības vadītāja
  Rīgas ielā 10
  64207203

 7. Artis Mellups
  Mākslinieciskais vadītājs
  Rīgas iela 10
  64207206
  artis.mellups@valmiera.lv

Pansionāts „Valmiera”


 1. Teiksma Rusmane
  Pansionāta "Valmiera" direktore
  Rīgas ielā 55
  64207382
  pansionats@valmiera.lv; teiksma.rusmane@valmiera.lv

 2. Indra Zaula
  Direktores vietniece
  Rīgas ielā 55
  64207385/ F.64207383
  indra.zaula@valmiera.lv

 3. Judīte Zēmele
  Uzskaitvede
  Rīgas ielā 55
  64207384
  judite.zemele@valmiera.lv

 4. Modris Kokins
  Saimniecības daļas vadītājs
  Rīgas ielā 55

 5. Ainārs Brengulis
  Pirts saimniecības pārzinis
  Rīgas ielā 55
  26182442

 6. Velta Buliņa
  Mājas aprūpes darba organizatore
  Rīgas ielā 55
  64207387

 7. Olga Krivuca
  Sociālais darbinieks
  Kauguru ielā 3
  64221907/ F. 64207398
  olga.krivuca@valmiera.lv

 8. Elīna Nulle
  Sociālais darbinieks
  Rīgas ielā 55
  64207386
  elina.nulle@valmiera.lv

 9. Maruta Ivanova
  Vecākā medmāsa
  Rīgas ielā 55
  64207397
  maruta.ivanova@valmiera.lv

 10. Evita Liepiņa
  Medmāsa
  Kauguru ielā 3
  64207466
  evita.liepina@valmiera.lv

 11. Lidija Radziņa
  Noliktavas pārzine
  Kauguru ielā 3
  64207467
  lidija.radzina@valmiera.lv

Valmieras muzejs


 1. Iveta Blūma
  Valmieras muzeja direktore
  Bruņinieku ielā 1
  64224770/ F. 64207146
  muzejs@valmiera.lv; iveta.bluma@valmiera.lv

 2. Guna Medne
  Izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja/ direktora vietniece
  Bruņinieku ielā 1
  64207638
  guna.medne@valmiera.lv

 3. Ilze Mežapuķe
  Lietvedības sekretāre
  Bruņinieku ielā 1
  64224770
  ilze.mezapuke@valmiera.lv

 4. Maira Miķelsone
  Galvenā krājuma glabātāja
  Bruņinieku ielā 1
  64207639
  maira.mikelsone@valmiera.lv

 5. Indra Vīlistere
  Krājumu nodaļas vadītāja
  Pilskalna ielā 2
  64207635
  indra.vilistere@valmiera.lv

 6. Indra Bērziņa
  Krājuma glabātāja
  Pilskalna ielā 2
  64207635
  indra.berzina@valmiera.lv

 7. Ingrīda Zīriņa
  Vēstures nodaļas vadītāja
  Bruņinieku ielā 2
  64207636
  ingrida.zirina@valmiera.lv

 8. Evita Buša
  Muzejpedagogs
  Bruņinieku ielā 3
  64207637
  evita.busa@valmiera.lv

 9. Ārija Pakere
  Mākslinieks- noformētājs
  Bruņinieku ielā 1
  64207638
  arija.pakere@valmiera.lv

 10. Arta Rozīte
  Izstāžu organizatore
  Bruņinieku ielā 1
  64207640
  arta.rozite@valmiera.lv

 11. Alberts Rokpelnis
  Pētnieks
  Bruņinieku ielā 3
  64223620
  alberts.rokpelnis@valmiera.lv

 12. Anda Ledaine
  Apmeklētāju konsultante
  Bruņinieku ielā 1
  64223620

 13. Liene Rokpelne
  Pētnieks
  Bruņinieku ielā 3
  64207637
  liene.rokpelne@valmiera.lv

Valmieras bibliotēka


 1. Daiga Rokpelne
  Valmieras bibliotēkas direktore
  Cēsu ielā 4
  64281445 / F. 64250835
  biblioteka@valmiera.lv; daiga.rokpelne@valmiera.lv

 2. Vita Ziediņa
  Direktores vietniece
  Cēsu ielā 4
  64250830
  vita.ziedina@vcb.valmiera.lv

 3. Rasma Runde
  Lietvede
  Cēsu ielā 4
  64281448
  rasma.runde@vcb.valmiera.lv

 4. Svetlana Sprūža
  Reģionālā mācību centra vadītāja
  Cēsu ielā 4
  64250831
  svetlana.spruza@vcb.valmiera.lv

 5. Dace Lase
  Kataloģizācijas un apstrādes nodaļa
  Cēsu ielā 4
  64281434

 6. Olga Kronberga
  Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja
  Cēsu ielā 4
  64250838
  olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

 7. Ilze Karsa
  Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja
  Cēsu ielā 4
  T/F 64250839
  ilze.karsa@vcb.valmiera.lv

 8. Ilona Budule
  Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja
  Cēsu ielā 4
  64250833
  ilona.budule@vcb.valmiera.lv

 9. Malva Šķēle
  Europe Direct informācijas centrs
  Cēsu ielā 4
  64281443
  malva.skele@vcb.valmiera.lv

Valmieras pilsētas pašvaldības policija


 1. Armands Miķelsons
  Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks
  Garā iela 4, Valmiera, LV-4201
  64207599
  armands.mikelsons@valmiera.lv

 2. Rasma Grasberga
  Valmieras pilsētas pašvaldības policijas vecākā inspektore
  Garā iela 4, Valmiera, LV-4201
  64223211
  rasma.grasberga@valmiera.lv

 3. Dežūrdaļa
  *
  Garā iela 4, Valmiera, LV-4201
  64222951

Vidzemes reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centrs


 1. Iveta Kļaviņa
  Vadītāja
  L.Paegles ielā 40a, 303.kab.
  64207860
  vriiac@valmiera.lv; iveta.klavina@valmiera.lv

 2. Ilze Vītola
  Logopēde
  304.kab.
  64207631
  ilze.vitola@valmiera.lv

 3. Gunita Kauliņa
  Psiholoģe
  304.kab.
  64207631
  gunita.kaulina@bslmirts.lb

 4. Līga Miķelsone
  Speciālā pedagoģe
  304.kab.
  64207631
  liga.mikelsone@valmiera.lv

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”


 1. Baiba Valpētere
  Vadītāja
  Beātes ielā 42
  64232459
  buratino@valmiera.lv

 2. Ligita Audēja
  Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
  Beātes ielā 42
  64232494

 3. Dainuvīte Bērziņa
  Lietvedības sekretāre
  Beātes ielā 42
  64232473/F.64223213

Valmieras pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” struktūrvienība „Ābelīte”


 1. Elita Skrastiņa
  Vadītāja
  Palejas ielā 5
  64222645
  v1pii@valmiera.lv

Valmieras pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis”


 1. Elita Skrastiņa
  Vadītāja
  Rubenes ielā 38
  64227113/ F.64227126
  ezitis@valmiera.lv

 2. Gunta Anuška
  Vadītājas vietniece izglītības jomā
  Rubenes ielā 38
  64227125

 3. Irina Siņicina
  Medicīnas māsa
  Rubenes ielā 38
  64227256

Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”


 1. Sarmīte Indriksone
  Vadītāja
  Rūpniecības ielā 29
  64231434/ F.64281767
  spriditis@valmiera.lv

 2. Ieva Valdmere
  Lietvede
  Rūpniecības ielā 29
  64231362

 3. Valodas terapijas centrs
  -
  Rūpniecības ielā 29
  64207336

Valmieras pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”


 1. Evija Lipe
  Vadītāja
  Smiltenes ielā 10
  64235379
  valodzite@valmiera.lv

 2. Vita Vecgaile
  Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
  Smiltenes ielā 10
  64235378

 3. Daira Puķīte- Reinvalde
  Lietvede
  Smiltenes ielā 10
  64235378

Valmieras pilsētas 5. PII „Vālodzīte” struktūrvienības „Krācītes”


 1. Evija Lipe
  Vadītāja
  Pārgaujas ielā 11a
  64232457 ("Krācītes"); 64235379 ("Vālodzīte")
  valodzite@valmiera.lv

 2. Antra Skujiņa
  izglītības metodiķe
  Pārgaujas ielā 11a
  64232458

Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena”


 1. Iveta Nolberga
  Vadītāja
  Rūpniecības ielā 16a
  64235867/ F.64232191
  karliena@valmiera.lv

 2. Baiba Trēziņa
  Lietvede
  Rūpniecības ielā 16a
  64235437

Valmieras pilsētas 6. PII „Kārliena” struktūrvienība „Pienenīte”


 1. Iveta Nolberga
  Vadītāja
  -
  64235867
  karliena@valmiera.lv

 2. Evija Soročina
  Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
  G.Apiņa ielā 5
  64231693; 64225551/F.64207464

Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”


 1. Guntra Kukjāne
  Vadītāja
  Jumaras ielā 9
  64229600
  bitite@valmiera.lv

 2. Sanita Keiša
  Lietvede
  Jumaras ielā 9
  64229302/F. 64223212

 3. Nakts grupa 1
  -
  Jumaras ielā 9
  64229514

 4. Nakts grupa 2
  -
  Jumaras ielā 9
  64229316

Valmieras sākumskola


 1. Artūrs Skrastiņš
  Direktors
  L.Paegles ielā 40a
  64224737; 22019017 (kopējais); 22015919(kopējais)
  vs@valmiera.edu.lv; arturs.skrastins@valmiera.edu.lv

 2. Inta Adamsone
  Direktora vietniece izglītības jomā
  L.Paegles ielā 40a
  64223921
  inta.adamsone@valmiera.edu.lv

 3. Zintis Krūklis
  Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
  L.Paegles ielā 40a
  64223208
  zintis.kruklis@valmiera.edu.lv

 4. Agnese Hivriča
  Lietvedības sekretāre
  L.Paegles ielā 40a
  64224237/F.64233952
  agnese.hivrica@valmiera.edu.lv

 5. Skolotāju istaba
  -
  L.Paegles ielā 40a
  64224731

Valmieras Pārgaujas sākumskola


 1. Viktors Litaunieks
  Direktors
  Meža ielā 12a
  64235490; 29334262(kopējais)
  vps@valmiera.lv; viktors.litaunieks@valmiera.edu.lv

 2. Alberts Noviks
  Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
  Meža ielā 12a
  -

 3. Velga Krieva
  Direktora vietniece izglītības jomā
  Meža ielā 12a
  64235616

 4. Aija Grīnberga
  Lietvedības sekretāre
  Meža ielā 12a
  64235307; F.64233953

 5. Anita Knospiņa
  Sociālais pedagogs
  Meža ielā 12a
  64207583

 6. Māra Grīviņa
  Dežurante 1.-3. korpusā
  Meža ielā 12a
  64207169

 7. Lita Šuke
  Dežurante 4.-6.korpusā
  Meža ielā 12a
  64207178

Valmieras Valsts ģimnāzija


 1. Jānis Zemļickis
  Direktors
  L.Paegles ielā 40
  64222459
  valmgimn@valmiera.edu.lv; janis.zemlickis@valmiera.lv

 2. Uģis Švalbe
  Direktora vietnieks
  L.Paegles ielā 40
  64222518
  ugis.vg@valmiera.edu.lv

 3. Edīte Būmane
  Direktora vietniece
  L.Paegles ielā 40
  64207593
  edite.bumane@valmiera.edu.lv

 4. Jānis Reinvalds
  Direktora vietnieks
  L.Paegles ielā 40
  64207594
  janisr@valmiera.edu.lv

 5. Santa Tanenberga
  Direktora vietniece
  L.Paegles ielā 40
  64207596
  santat@valmiera.edu.lv

 6. Pēteris Romanovskis
  Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
  L.Paegles ielā 40
  64207597
  peteris.romanovskis@valmiera.edu.lv

 7. Tamāra Visocka
  Lietvedības sekretāre
  L.Paegles ielā 40
  64222518/F.64235877
  vvg.kanceleja@valmiera.edu.lv

 8. Skolotāju istaba
  -
  L.Paegles ielā 40
  64207594

 9. Bibliotēka/metodiskais centrs
  -
  L.Paegles ielā 40
  64207595

 10. Veselības centrs/medmāsa
  -
  L.Paegles ielā 40
  64207598

 11. Ērika Boša
  Dienesta viesnīca
  J.Enkmaņa ielā
  64228712

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija


 1. Agita Zariņa
  Direktore
  Zvaigžņu iela 4
  64235793/F.64225780
  vpg@valmiera.edu.lv; agita.zarina@valmiera.edu.lv

 2. Māris Bušmanis
  Direktores vietnieks izglītības jomā
  Zvaigžņu ielā 4
  64207513

 3. Ināra Punkstiņa
  Direktores vietniece izglītības jomā
  Zvaigžņu ielā 4
  64207513

 4. Ilva Lakuča
  Direktores vietniece audzināšanas darbā
  Zvaigžņu ielā 4
  64207514

 5. Arta Pūgule
  Direktores vietniece informātikā
  Zvaigžņu ielā 4
  64207516

 6. Jānis Ķīsis
  Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
  Zvaigžņu ielā 4
  64207518

 7. Ziedīte Bušmane
  Lietvedības sekretāre
  Zvaigžņu ielā 4
  64235623

 8. Aiga Rozentāle
  Sekretāre
  Zvaigžņu ielā 4
  64235623

 9. Līga Glāzere
  Dežurante
  Zvaigžņu ielā 4
  64207515

 10. Ināra Sunepa
  Medmāsa
  Zvaigžņu ielā 4
  64207517

Valmieras 2. vidusskola


 1. Andrejs Gluhovs
  Direktors
  Raiņa ielā 11
  64207163
  v2v@valmiera.edu.lv; andrejs.gluhovs@valmiera.edu.lv

 2. Svetlana Voroņina
  Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
  Raiņa ielā 11
  64207545
  svetlana.voronina@valmiera.edu.lv

 3. Svetlana Ņesterova
  Direktora vietniece mācību darbā
  Raiņa ielā 11
  64207543
  svetlana.nesterova@valmiera.edu.lv

 4. Jeļena Morozova
  Direktora vietniece audzināšanas darbā
  Raiņa ielā 11
  64207547
  jelena.morozova@valmiera.edu.lv

 5. Vlada Kalniņa
  Lietvedības sekretāre
  Raiņa iela 11
  64281559/F.64207548
  vlada.kalnina@valmiera.edu.lv

 6. Raisa Šušerte
  Dežurants
  Raiņa ielā 11
  64227538

 7. Tatjana Koviņka
  Dežurants
  Raiņa ielā 11
  64227538

 8. Tatjana Keiša
  Pirmsskolas izglītības grupa
  Raiņa ielā 11
  64207544
  tatjana.keisa@valmiera.edu.lv

 9. Ļubova Jančenko
  Medmāsa
  Raiņa ielā 11
  64207546

Valmieras vakara maiņu vidusskola


 1. Skolotāju istaba
  -
  Raiņa ielā 11
  64207365

 2. Rudīte Sviķe
  Direktora vietniece IT jomā
  Raiņa ielā 11
  64207092
  rudite.svike@valmiera.edu.lv

 3. Diāna Zilberte
  Direktora vietniece mācību darbā
  Raiņa ielā 11
  64207364
  diana.zilberte@valmiera.edu.lv

 4. Lolita Eklone
  Direktora vietniece mācību darbā
  Raiņa ielā 11
  64207364

 5. Gunta Zariņa
  Lietvedības sekretāre
  Raiņa ielā 11
  64207093

Valmieras 5. vidusskola


 1. Rudīte Markus
  Direktore
  Raiņa ielā 3
  64207586; 28607167 (kopējais); 25617337 (kopējais)
  v5vadm@valmiera.edu.lv; rudite.markus@valmiera.edu.lv

 2. Ausma Stirna
  Lietvedības sekretāre
  Raiņa ielā 3
  64222443/F.64207584

 3. Skolotāju istaba
  -
  Raiņa ielā 3
  64225806

 4. Mācību pārziņi
  -
  Raiņa ielā 3
  64207581

 5. Sporta zāle
  -
  Raiņa ielā 3
  64207582

Valmieras Viestura vidusskola


 1. Karmena Goba
  Direktores vietniece izglītības procesa vadīšanas un koordinēšanas jautājumos
  Viestura alejā 3
  64231186
  vvv_lietvede@valmiera.edu.lv

 2. Ilga Verovkina
  Direktores vietniece metodiskajā, ZP, mācību procesa kvalitātes un skolēnu sasniegumu vērtēšanā
  Viestura alejā 3
  64231186

 3. Ģirts Grava
  Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
  Viestura aleja 3
  64207587

 4. Gita Krūkle
  Direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā
  Viesturu alejā 3
  64207590

 5. Ilze Krasocska
  Lietvedības sekretāre
  Viestura alejā 3
  64231186
  vvv_lietvede@valmiera.edu.lv

 6. Skolotāju istaba
  -
  Viestura alejā 3
  64207588

 7. Laima Drande
  Bibliotēka
  Viestura alejā 3
  64207589

 8. Medmāsa
  -
  Viestura alejā 3
  64207591

Valmieras Mākslas vidusskola


 1. Edgars Bogdāns
  Direktors
  Purva iela 12
  64207362
  vmv@valmiera.edu.lv; edgars.bogdāns@valmiera.edu.lv

 2. Ivars Bivalovs
  Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
  Purva iela 12
  64207363
  ivars.bivalovs@valmiera.edu.lv

 3. Inga Rasa
  Direktora vietniece izglītības jomā
  Purva iela 12
  64207372
  inga.rasa@valmiera.edu.lv

 4. Inese Andersone
  Direktora vietniece izglītības jomā
  Purva iela 12
  64207372
  inese.andersone@valmiera.edu.lv

 5. Santa Zariņa
  Lietvedības sekretāre
  Purva iela 12
  64207362/F.64250344
  santa.zarina@valmiera.edu.lv

Valmieras Mūzikas skola


 1. Aivars Cepītis
  Direktors
  Pilskalna iela 3
  64281149; 22014456(kopējais)
  muzikas.skola@valmiera.edu.lv; aivars.cepitis@valmiera.lv

 2. Santa Tanenberga
  Direktora vietniece izglītības jomā
  Pilskalna iela 3
  64281148

 3. Anita Berga
  Lietvedības sekretāre
  Pilskalna iela 3
  64281150 /F.64281147

Valmieras Bērnu sporta skola


 1. Līga Dzene
  Direktore
  Cēsu ielā 19
  64250836
  vbss@valmiera.lv; liga.dzene@valmiera.lv

 2. Santa Rulle
  Direktores vietniece izglītības jomā
  Cēsu ielā 19
  64231076
  vbss@inbox.lv

 3. Inta Eškina
  Lietvedības sekretāre
  Cēsu ielā 19
  64231094/F.64231073
  vbss@valmiera.lv

 4. Ineta Zviedre
  Izglītības metodiķe
  Cēsu ielā 19
  64231075

 5. Valmieras sporta skolas peldbaseins
  Dežurants
  Zvaigžņu ielā 4
  64235691

 6. Kārlis Dārznieks
  Peldbaseina vadītājs
  Zvaigžņu ielā 4
  64235188

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības centrs


 1. Andris Tauriņš
  Internātvidusskolas - attīstības centra direktors
  L.Paegles ielā 5/7
  64207380
  vvbis_ac.kanc@valmiera.edu.lv; andris.taurins@valmiera.edu.lv

 2. Ina Kursīte
  Direktora vietniece audzināšanas darbā
  L.Paegles ielā 5/7
  64207668
  ina.kursite@valmiera.edu.lv

 3. Gunita Gumbre
  Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
  L.Paegles ielā 5/7
  64207670
  vvbis_ac@valmiera.edu.lv

 4. Dina Tanberga
  Audiologs (Dzirdes centrs)
  L.Paegles ielā 5/7
  64207665; F.64207633
  dina.tanberga@latnet.lv

 5. Baiba Allika
  Ārste
  L.Paegles ielā 5/7
  64207661
  allika@inbox.lv

 6. Līga Miķelsone
  Izglītības metodiķe (Attīstības centrs)
  L.Paegles ielā 5/7
  64207667

 7. Aiga Lezdiņa
  Lietvedības sekretāre
  L.Paegles ielā 5/7
  64222475/ F. 64222475
  vvbis_ac.kanc@valmiera.edu.lv

 8. Pedagogu istaba
  -
  L.Paegles ielā 5/7
  64207663

 9. Internāts
  Ēkas dežurants
  L.Paegles ielā 20
  64207662

 10. Ēkas dežurants
  -
  L.Paegles ielā 5/7
  64207669

 11. Rudīte Ortlova
  Direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā
  L. Paegles ielā 5/7
  64207670
  rudite.ortlova@valiera.edu.lv

 12. Daina Liepiņa
  Direktora vietniece metodiskajā darbā (Attīstības centrs)
  L. Paegles ielā 5/7
  64207667
  lieda7@inbox.lv

 13. Pirmsskolas izglītības grupa
  -
  L. Paegles ielā 20
  26642253

 14. Larisa Zakrevska
  Internāta vadītāja
  L.Paegles ielā 5/7
  64207668
  larisazakrevska@inbox.lv

 15. Zaiga Gredzena
  Internāta vadītāja
  L.Paegles ielā 5/7
  64207668
  gzaiga@inbox.lv

 16. Tatjana Lūkina
  Direktora vietniece mācību darbā
  L.Paegles ielā 5/7
  64207381
  tatjana.lukina@valmiera.edu.lv

 17. Vineta Rageviciusa
  Direktora vietniece mācību darbā
  L.Paegles ielā 5/7
  64207381
  vineta.rageviciusa@valmiera.edu.lv

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda”


 1. Dāvis Sirmais
  Direktors
  Rīgas ielā 42
  64232302
  vinda@valmiera.lv; davis.sirmais@valmiera.lv

 2. Ilmārs Dobenbergs
  Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
  Rīgas ielā 42
  64232455
  ilmars.dobenbergs@valmiera.edu.lv

 3. Sarmīte Šata
  Direktora vietniece izglītības jomā
  Rīgas ielā 42
  64232192
  sarmite.sata@valmiera.edu.lv

 4. Kristīne Švalbe
  Direktora vietniece jaunatnes lietās
  Rīgas ielā 42
  64232302
  kristine.svalbe@valmiera.lv

 5. Ina Grīnberga
  Lietvedības sekretāre
  Rīgas ielā 42
  64232302/F.64232148
  vinda@valmiera.lv

 6. Kaija Muceniece
  Palīdzības biroja vadītāja
  Stacijas ielā 26
  64232105
  kaija.muceniece@valmiera.edu.lv
© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība