LatviešuEnglish

Piektdiena, 22.Augusts, 2014, Rudīte, Everts
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Arhīvu pakalpojumi

Versija drukāšanai

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

 1.  

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

 1.  

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

 1.  

Pakalpojuma uzdevums

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

 1.  

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas Valmieras pilsētas, bijušā Valmieras rajona, Austrumu ev.-lut.,Veides ev.-lut.,Valmiermuižas ev.-lut., Pareizticīgo draudzes, Babtistu draudzes, Skulbergu pareizticīgo draudzes, Burtnieku ev.-lut.draudzes, Dikļu Augstrozes ev.lut., Matīšu ev.-lut.draudzes civilstāvokļu aktu reģistri.

 1.  

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Privāto tiesību juridiska persona

Publisko tiesību juridiska persona

 1.  

Pakalpojuma saņēmēja apraksts

Personas, par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts, nepilngadīgu personu vecāki, tiešie augšupējie un lejupējie radinieki, citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību

 1.  

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

* 17.03.2005. likums "Civilstāvokļa aktu likums"

http://www.likumi.lv/doc.php?id=104832

* 27.09.2007. likums "Iesniegumu likums"

http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501

* 29.11.2005. MK noteikumi Nr.904 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=122684

* 28.06.2005. MK noteikumi Nr.457 "Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību"

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111576&mode=DOC

* Valmieras pilsētas domes 03.12.2010.lēmums Nr.546, protokols Nr.18.,34.# "Par pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā” (Saite uz lēmumu)

 1.  

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; pilnvarotām personām – pilnvara - jāuzrāda oriģināls; iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai - jāiesniedz oriģināls

 1.  

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

22

 1.  

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva par atkārtotu apliecību - 1 Ls (MK 28.06.2005. noteikumi Nr.457); maksas pakalpojums par apliecības sagatavošanu un izsniegšanu Ls 1; maksa par arhīva izziņu/izrakstu – Ls 1.50, vai Ls 3.00 (Valmieras pilsētas domes 03.12.2010. lēmums Nr.546, protokols Nr.18., 34.#)

 1.  

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas

 1.  

Administratīvais process

Ir

 1.  

Pārsūdzības iespējas

Tiesā

 1.  

Atgādinājums

Nav

 1.  

Brīdinājums

Nav

 1.  

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2. līmenis (Apliecinātā identitāte)

 1.  

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

* E-Pasts   -   Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta dzimtsarakstu nodaļai pēc civilstāvokļa reģistra atrašanās vietas uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi, norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu.

* Fakss   -   Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta pa faksu dzimtsarakstu nodaļai pēc civilstāvokļa reģistra atrašanās vietas, norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu.

* Klātiene   -   Persona ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz iesniegumu un saņem laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu

* Korespondence   -   Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta pa pastu dzimtsarakstu nodaļai pēc civilstāvokļa reģistra atrašanās vietas, norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu.

 1.  

Pakalpojuma saņemšanas kanāli

Klātiene   -   Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu persona saņem klātienē, apmeklējot dzimtsarakstu nodaļu pēc savas dzīves vietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu

 1.  

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Valmieras pilsēta

 1.  

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, fakss,    e-pasts

Valmiera, Cēsu iela 2, LV- 4201, tālrunis 64225313, mob.29400027 vadītājai Ritai Viļumsonei, 64225913 speciālistēm Vijai Kuģei, Inai Šteinbergai,

fakss 64207585, e-pasts: dzimtsaraksti@valmiera.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 1.  

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Otrdienās:      9:00-12:00; 13:00-17:00
Trešdienās:    9:00-12:00; 13:00-18:00
Ceturtdienās: 9:00-12:00
Piektdienās:   9:00-12:00; 13.00-16.00

 1.  

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Valsts nodeva un pašvaldības noteiktā maksa par pakalpojumu tiek iemaksāta Dzimtsarakstu nodaļā.


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība