LatviešuEnglish

Pirmdiena, 01.Septembris, 2014, Lizete, Elīza, Zete
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Amatpersonu atalgojums

Versija drukāšanai

Amatpersonām izmaksātā darba alga par 2014.gada JŪLIJU 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā darba alga, kopā
1 Inesis Boķis Pašvaldības domes priekšsēdētājs 2193.65
Budžeta komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas  priekšsēdētājs
2 Ričards Gailums Pašvaldības domes deputāts 395.94
Budžeta komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
3 Ieva Stiģe Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 69.19
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja
4 Olga Ozola Juridiskās nodaļas juriste 655.99
5 Vugars Ecmanis Pašvaldības domes deputāts 222.54
6 Andris Klepers Pašvaldības domes deputāts 222.54
7 Jānis Zemļickis Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors 1187.02
8 Uldis Jansons Pašvaldības domes deputāts 1320.48
Valmieras Viestura vidusskolas direktors
9 Juris Jakovins Pašvaldības domes deputāts 222.54
10 Ventis Beķeris Pašvaldības domes deputāts 222.54
11 Evita Sniedze Pašvaldības domes deputāts 222.54
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
12 Ivo Lakučs Pašvaldības domes deputāts 292.81
13 Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 1655.26
Budžeta komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Zemes komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
14 Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors 1673.21
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Budžeta komisijas loceklis
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
Pastāvīgās iepirkumu komisijas loceklis
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētājs
15 Inta Štefenberga Finanšu direktore 1418.15
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
16 Rūta Zaļaiskalna Galvenā grāmatvede 1017.89
17 Gunita Jansone Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste 886.50
18 Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks 815.34
Vidi degr.ēku(būvju)un nekoptu terit.apzināš.komisijas loceklis
19 Gints Konošonoks Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks 950.72
Iepirkumu komisijas loceklis
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
20 Ieva Miķīte-Plusniņa Juridiskās nodaļas vadītāja 1192.28
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
21 Rita Jemšika Iepirkumu komisijas locekle 1543.59
Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas locekle
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētāja vietniece
22 Ilmārs Eglītis Dzīvokļu komisijas loceklis 941.23
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas loceklis
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) sekretārs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas loceklis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
23 Gunta Upīte Galvenā speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 683.58
Apmeklētāju pieņemšanas centra iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
24 Evija Stračinska Galvenā speciāliste telpu nomas jautājumos 846.70
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sekretāre
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece
25 Sandra Kārkliņa Galvenā speciāliste dzīvokļu jautājumos 654.78
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle
26 Anda Saliņa Galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos 805.82
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Zemes komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece
27 Iveta Sokola-Sokolova Valmieras Sociālā dienesta vadītāja 0.00
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Dzīvokļu komisijas locekle
Valmieras bāriņtiesas locekle
28 Jana Beķere Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece 602.97
29 Anete Andžejevska Finanšu dienesta finanšu direktores vietniece 1510.47
30 Rita Viļumsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 813.83
31 Vija Kuģe Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnice 870.87
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētāja
32 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 1221.44
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
33 Līga Šmukste Budžeta ekonomiste 844.00
34 Ilze Polka Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 1045.29
Bērnu tiesību aizsardzības komisijaspriekšsēdētāja
35 Andris Alpeus Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 792.21
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšēdētāja vietnieks
36 Guntars Štrombergs Pašvaldības domes deputāts 259.90
Budžeta komisijas loceklis
37 Inese Ķirse Valmieras bāriņtiesas locekle 97.95
38 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte 961.08
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) locekle
Avārijas ēku (būvju) apzināšanas komisijas priekšsēdētāja
Zemes komisijas locekle
39 Juris Zariņš Valmieras pilsētas Būvvaldes vbadītāja vietnieks - zemes ierīkotājs 1152.41
Zemes komisijas priekšsēdētājs
Satiksmes drošības komisijas loceklis
40 Juris Mellēns Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors 914.87
Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs
41 Teiksma Rusmane Pansionāta „Valmiera” direktore 1262.99
42 Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore 1271.33
43 Iveta Blūma Valmieras novadpētniecības muzeja direktore 914.65
44 Elita Skrastiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vadītāja 703.06
45 Sarmīte Indriksone Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 677.09
46 Evija Lipe Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vadītāja 671.73
47 Iveta Nolberga Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vadītāja 652.30
48 Guntra Kukjāne Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja 801.77
49 Baiba Valpētere Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja 645.30
50 Ligita Audēja Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” pārzine 494.82
51 Artūrs Skrastiņš Valmieras pamatskolas direktors 1070.38
Pašvaldības domes deputāts
Budžeta komisijas loceklis
52 Viktors Litaunieks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors 863.56
53 Rudīte Markus Valmieras 5.vidusskolas direktore 1053.85
54 Agita Zariņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore 1115.54
55 Andrejs Gluhovs Pašvaldības domes deputāts 1584.56
Valmieras 2.vidusskolas direktors
56 Edgars Bogdāns Valmieras Mākslas vidusskolas direktors 815.24
57 Aivars Cepītis Valmieras Mūzikas skolas direktors 698.88
58 Līga Dzene Valmieras Bērnu sporta skolas direktore 940.77
59 Andris Tauriņš Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors 969.37
60 Dāvis Sirmais Jauniešu centra "Vinda"direktors 738.39
61 Valdis Jēgers Dzīvokļus komisijas loceklis 0
Satiksmes drošības komisijas loceklis
62 Indulis Rūsis Administratīvās komisijas loceklis 48.97
63 Valdis Stiģis Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs 68.64
64 Inga Markava Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 707.39
65 Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības domes izpilddirektora vietniece 1918.27
Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
66 Ilva Lakuča Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jautājumos 1130.02
Valmieras bāriņtiesas locekle
67 Ināra Allika Administratīvās komisijas locekle 568.75
Bāriņtiesas priekšēdētāja palīgs
68 Indra Zaula Pansionāta „Valmiera” direktores vietniece 703.01
69 Velga Krieva Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 881.28
70 Aiga Ieviņa Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 834.36
71 Kaspars Žogots Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 446.50
72 Ilze Brice Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 794.32
73 Diāna Rudzīte Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 779.66
74 Alberts Noviks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. saimnieciskajā jomā 521.00
75 Inta Ādamsone Valmieras sākumskolas  direktora vietniece izglītības jomā 822.02
76 Inese Zēģele Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā jomā 794.11
77 Sanita Eglīte Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā  jomā 819.42
78 Zintis Krūklis Valmieras sākumskolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 716.53
79 Ingūna Ozola Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 745.05
80 Ilze Lielkāja Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas vietniece adm.saimnieciskajā darbā 394.07
81 Daina Liepiņa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietniece izglītības  jomā 564.31
82 Ineta Vanaga Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītājas vietniece izglītības jomā 450.42
83 Guna Vorpa Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"vadītājas vietniece izglītības jomā 536.93
Darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
84 Gunta Lāce Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā 1162.47
85 Māris Bušmanis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 1080.99
86 Ināra Punkstiņa Valmieras Pārgaujas ģimāzijas direktores vietn.  Izglītības jomā 927.07
87 Arta Pūgule-Ignate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 944.34
Piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle
88 Jānis Ķīsis Valmieras Pārgaujas ģimnazijas direktores vietn. saimnieciskā darbā 550.07
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas loceklis
89 Anda Asafreja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle 826.33
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
90 Guna Medne Valmiera muzeja direktores vietniece 954.25
91 Toms Upners Valmieras kultūras centra direktors 1183.40
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētājs
92 Līga Tarbuna Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadīt. vietniece 0.00
93 Aija Ose Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultante/skaidras naudas darīj. 593.86
94 Rita Pole Finanšu dienesta galvenā grāmatveža vietniece 816.51
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
95 Gints Bērtiņš Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķis 925.17
96 Irina Kreičmane Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 645.31
97 Daiga Ramata Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 716.57
98 Svetlana Ņesterova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 723.21
99 Klāra Arefjeva Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 621.39
100 Jeļena Morozova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 1116.57
101 Vjačeslavs Piskunovs Valmieras 2.vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā 1838.57
102 Rudīte Sviķe Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 655.07
103 Natālija Šilde Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 771.79
104 Ingūna Vācmane  Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 749.85
105 Gita Krūkle Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 795.73
106 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 873.95
107 Karmena Goba Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 630.73
108 Astra Pacēviča Piemaksu noteikšanas pedagogiem komisijas locekle 985.48
109 Tatjana Lūkina Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 868.73
110 Vineta Ragevičiusa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 702.20
111 Ilze Kaupe Sociālā dienesta sociālā darbiniece 686.93
Administratīvās komisijas locekle
112 Iveta Kļaviņa Vidzemes reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja 698.88
113 Dace Elbrete Valmieras pilsētas Būvvaldes teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte 843.26
Koku novērtēšanas komisijas locekle
114 Iveta Dobelniece Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 530.71
115 Dace Jase Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 1304.16
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
116 Inita Kūlīte Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultante 528.15
117 Didzis Stāvausis Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 673.73
118 Anita Tīlena Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma projektu vadītāja 434.62
119 Antra Andersone Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 643.19
120 Jolanta Rutkovska Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 686.07
121 Līga Oliņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 585.43
122 Līga Jakobsone Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 587.78
123 Laine Ločmele Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 622.44
124 Sandra Lapiņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 625.45
125 Maija Zālamane Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja 1232.62
126 Veronika Časnoviča Valmieras Turisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultante 528.15
127 Jānis Bērziņš Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītājs 904.67
128 Ilze Brēdenfelde Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja 949.98
129 Līga Solovjova Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja vietniece 647.18
130 Baiba Tūtina Juridiskās nodaļas juriste 1021.19
131 Uldis Ābeltiņš Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs 563.88
Interešu izglītības skolotājs jauniešu centrā "Vinda"
Administratīvās komisijas loceklis
132 Mārtiņš Ābele Valmieras sākumskolas direktora vietnieks informātikas jomā 656.99
133 Rudīte Ortlova Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā  813.34
134 Aiga Akmentiņa Sabiedriosko attiecību un tūrisma nodaļas informācijas konsultante 0.00
135 Rasma Grasberga Pašvaldības policijas vecākā inspektore 688.16
136 Oskars Bērziņš Pašvaldības policijas  inspektors 141.05
137 Rimants Bluķis Pašvaldības policijas  inspektors 176.44
138 Paulis Bojārs Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
139 Valda Cīrule Pašvaldības policijas  inspektore 33.49
140 Ināra Briede Pašvaldības policijas  inspektore 124.62
141 Diāna Čimburidze Pašvaldības policijas  inspektore 145.67
142 Agris Drande Pašvaldības policijas  inspektors 160.24
143 Sandis Hlizovs Pašvaldības policijas  inspektors 186.13
144 Rolands Jēgers Pašvaldības policijas  inspektors 142.43
145 Aigars Jēkabsons Pašvaldības policijas  inspektors 198.31
146 Gatis Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 414.34
147 Dzintars Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 184.51
148 Aivis Latišs Pašvaldības policijas  vecākais inspektors 153.67
149 Egons Leonovs Pašvaldības policijas  inspektors 467.27
150 Normunds Mačs Pašvaldības policijas  inspektors 599.02
151 Ainārs Matvejevs Pašvaldības policijas  inspektors 228.53
152 Rita Ozarska Pašvaldības policijas  inspektore 127.88
153 Andra Penka Pašvaldības policijas  inspektore 139.19
154 Mikus Pētersons Pašvaldības policijas  inspektore 165.09
155 Raimonds Rībelis Pašvaldības policijas  inspektors 404.64
156 Pēteris Seleckis Pašvaldības policijas  inspektors 186.42
157 Laura Serģe Pašvaldības policijas  inspektore 166.71
158 Aleksandrs Šmeļ Pašvaldības policijas  inspektors 129.48
159 Ilgvars Ulmanis Pašvaldības policijas  inspektors 155.37
160 Igors Vills Pašvaldības policijas  inspektors 165.09
161 Mārtiņš Zurģis Pašvaldības policijas  inspektors 150.52
162 Agris Jansons Pašvaldības policijas  inspektors 506.76
163 Normunds Martinsons Pašvaldības policijas  inspektors 486.12
164 Vilnis Zvārgulis Pašvaldības policijas  inspektors 632.86
165 Ludmila Ozola Pašvaldības policijas  inspektors 488.30
166 Mirdza Liepiņa Pašvaldības policijas  inspektors 567.88
167 Inese Andersone Valmieras Mākslas vidusskolas kursu koordinatore 882.01
168 Irita Melece Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 0.00
169 Sigita Tama Izglītības pārvaldes galvenais speciālists-metodiķis 822.28
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
170 Sanita Loze Speciālists izglītības jautājumos 746.59
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
171 Sarmīte Šata Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece izglītības jomā 473.70
172 Sanda Sokolovska Valmieras bāriņtiesas locekle 609.70
173 Santa Tanenberga Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 537.97
174 Aldis Apsītis Valmieras Mūzikas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 411.50
175 Gints Stikāns Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītāja vietnieks 871.63
176 Mikus Krišāns Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants 494.14
177 Iluta Bērziņa Tūrisma informācijas centra tūrisma projektu vadītāja 240.88

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība