LatviešuEnglish

Piektdiena, 29.Augusts, 2014, Aiga, Armīns, Vismants
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Vispārējā izglītība

Versija drukāšanai
Valmieras sākumskola
Direktors: Artūrs Skrastiņš
Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV - 4201
Tālr.: 6 4224237

 

Īsteno:
11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu
11013111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
11015611 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

 

Valmieras Pārgaujas sākumskola
Direktors: Viktors Litaunieks
Adrese: Meža iela 12a, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4235490
 
Īsteno:
11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu
11011811 Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu
11015611 Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 


 

 

Valmieras Valsts ģimnāzija
Direktors: Jānis Zemļickis
Adrese: L. Paegles iela 40, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4222459
Mājaslapa: http://vvg.edu.lv
 
Īsteno:
23011111 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmu
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu

 

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Direktore: Agita Zariņa
Adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4235793
Mājaslapa: http://vpg.edu.lv/

 

Īsteno:

23011111 Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
31013011 Vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (matemātika un datorika)
31013011Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (dabaszinības)
31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu

 

Valmieras 5. vidusskola
Direktore: Rudīte Markus
Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4222443
 

Īsteno:

21011111 Pamatizglītības programmu
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā (policija) virziena programmu
31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu

Valmieras 2.vidusskola
Direktors: Andrejs Gluhovs
Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4281559
Mājaslapa: http://v2v.edu.lv
 

Īsteno:
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu
21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programmu
01011121 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu

 

struktūrvienība: Valmieras vakara (maiņu) vidusskola
Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4207093

Īsteno:

31012012 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu
31011012 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
31011012 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (pieaugušajiem)
23011112 Pamatizglītības otrā posma izglītības programmu (pieaugušajiem)
23011112 Pamatizglītības otrā posma izglītības programmu
23011812 Pamatizglītības otrā posma pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu
 

 

Valmieras Viestura vidusskola
Direktora p.i.: Uldis Jansons
Adrese: Viestura aleja 3, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4222436
E-pasts:
vvv@valmiera.edu.lv

Mājaslapa:
http://viesturi.edu.lv/
 

Īsteno:
21011111 Pamatizglītības (1.-9.klasei) programmu
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodas) programmu
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta (teātra māksla) programmu

 

 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība