LatviešuEnglish

Otrdiena, 02.Septembris, 2014, Lizete, Elīza, Zete
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Pirmsskolas izglītība

Versija drukāšanai

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā 

Valmieras pilsētā pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta:

 • 12 pirmsskolas izglītības iestādēs, no tām 1 ir speciālās pirmsskolas izglītības iestāde un 1 - privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī 2 pirmsskolas grupas - Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola-attīstības centrs bērniem ar dzirdes traucējumiem un Valmieras 2.vidusskola mazākumtautību bērniem.

Bērnus speciālajās pirmsskolas izglītības programmās uzņem ar valsts vai pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

 

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamo kopskaits:

1578 izglītojamie (03.09.2012.)

1604 izglītojamie (02.09.2013.)

 

Iestādes nosaukums Izglītojamo skaits 03.09.2012. Izglītojamo skaits 02.09.2013
Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis” 346 346
Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” 251 247
Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” 256 256
Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena” 248 273
Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino” 191 211
Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” 175 163
Valmieras 2. vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa 94 95
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola-attīstības centrs 17 13
Kopā: 1578 1604

 

Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis” 

Dibināšanas gads: 1987

Vadītāja: Elita Skrastiņa

Adrese: Rubenes iela 38, Valmiera, LV- 4201

Kontakttālrunis: 64227113

E-pasts: ezitis@valmiera.lv

Mājas lapa: http://ezitis-abelite.valmiera.lv

 

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 010111 11- autorprogrammu, nodrošinot:

 • papildu runas attīstīšanas nodarbības 5-6 gadīgiem bērniem;
 • sensorikas nodarbības vienādā skaitā gan 1-2 gadīgiem, gan 2-3 gadīgiem bērniem.

Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” struktūrvienība „Ābelīte”

 

Dibināšanas gads: 1946

Adrese: Palejas iela 5, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64222645

E-pasts: v1pii@valmiera.lv

Mājas lapa: http://ezitis-abelite.valmiera.lv

 

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111

 

Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

Dibināšanas gads: 1978

Vadītāja: Sarmīte Indriksone

Adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64231434

E-pasts: spriditis@valmiera.lv

 

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 010111 11 - autorprogrammu, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1 gada vecuma;
 • sensorās attīstīšanas nodarbības speciāli aprīkotā telpā „Sprīdīša taka” bērniem no 1-7 gadu vecumam;
 • papildus runas attīstīšanas nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma;
 • izglītības programmas īstenošana notiek dažādu organizācijas formu rotaļnodarbībās un ārpusnodarbību laikā telpās vai ārā;
 • koriģējošā vingrošana bērniem no 4 gadu vecuma (bērniem ar stājas traucējumiem);
 • logopēda nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem). 
Īsteno speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 010155 11 - autorprogrammu, nodrošinot:
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 3 gadu vecuma;
 • individuālās un apakšgrupu nodarbības pie logopēda katru dienu;
 • sensorās attīstīšanas nodarbības speciāli aprīkotā telpā „Sprīdīša taka” bērniem no 3-7 gadu vecumam;
 • papildu runas attīstīšanas nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma;
 • koriģējošā vingrošana bērniem no 4 gadu vecuma (bērniem ar stājas traucējumiem)

Papildinformācija:

Valodas terapijas centrs

Darba laiks: 8.00- 18.00

Mērķis: palīdzēt bērniem ar valodas attīstības traucējumiem

Konsultē un veic terapiju bērniem no Vidzemes novada.

Logopēda konsultāciju pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kā arī konsultāciju pie fiziskās attīstības skolotāja.

Pie speciālistiem jāpiesakās pa tālruni 64207336

Bērnu rotaļu un attīstības centrs

Darba laiks: 8.00-14.00

Mērķis: sniegt atbalstu ģimenēm, piedāvājot iespēju mazuļa pieskatīšanā uz dažām stundām.

Bērna uzturēšanās ilgums vienā apmeklējuma reizē: 1-4 stundas

Kontaktinformācija: 64207336

 

Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” 

Dibināšanas gads: 1966

Vadītāja: Evija Lipe

Adrese: Smiltenes iela 10, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64235378, 64235379

E-pasts: valodzīte@valmiera.lv

 

 

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 010111 11- autorprogrammu, nodrošinot:

 • veselības mācības programmas apguvi;
 • papildu runas attīstīšanas nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma;
 • nodarbību organizēšanu telpās un ārpus tām.

Struktūrvienība „Krācītes”

Dibināšanas gads: 1970

Adrese: Pārgaujas iela 11A, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64232458, 64232457

E-pasts: kracites@valmiera.lv

 

 

 

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111

 

Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena”

Dibināšanas gads: 1972

Vadītāja: Iveta Nolberga

Adrese: Rūpniecības iela 16A, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64235867

E-pasts: karliena@valmiera.lv

 

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111

Struktūrvienība „Pienenīte”

Dibināšanas gads: 1964

Adrese: Georga Apiņa iela 5, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64225551

E-pasts: pienenite@valmiera.lv

 

 

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111

 

Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

Dibināšanas gads: 1985

Vadītāja: Guntra Kukjāne

Adrese: Jumaras iela 9, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64229600

E-pasts: bitite@valmiera.lv

 

 

Īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar:

 • redzes traucējumiem, kods 01015111
 • fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311
 • somatiskām saslimšanām, kods 01015411
 • valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511
 • jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611
 • garīgās veselības traucējumiem, kods 01015711
 • garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811
 • smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 01015911

Papildinformācija:

Izglītojamajiem iestādē tiek piedāvāts: bezmaksas ārstēšana, uzturs, piecu darba dienu diennakts režīms, ārstnieciskā vingrošana, masāža, nodarbības sajūtu terapijas centrā, nūjošana.

Sadarbība ar speciālistiem: logopēdu, okulistu, ortoptistu, fizioterapeitu tiflopedagogu un citiem speciālās izglītības skolotājiem.

 

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”

Dibināšanas gads: 1979

Vadītāja: Baiba Valpētere

Adrese: Beātes iela 42, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64232459

E-pasts: buratino@valmiera.lv

 

 

Īsteno speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar:

 • valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511
 • pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111

 

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība pirmsskolas izglītības grupa

Struktūrvienības vadītāja: Tatjana Keiša

Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64207544

E-pasts: v2v@valmiera.edu.lv

 

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu mazākumtautību bērniem, kods 01011121

 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centrs/Pirmsskolas grupa

Izglītības metodiķe: Uldze Strazdiņa

Adrese: Leona Paegles iela 20, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64222475 (kanceleja); mob.26643253 (grupiņas)

E-pasts: vvbis_ac.kanc@valmiera.edu.lv

Mājas lapa: www.vvbis-ac.valmiera.lv

 

Īsteno speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, kods 010152 11 – autorprogrammu, nodrošinot:

 • speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 2 gadu vecuma;
 • divu veidu speciālās rotaļnodarbības: dzirdes uztveres attīstīšanu un individuālo darbu dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā. 

Papildinformācija:

Dzirdes centrs
Darbības virzieni:

 • Dzirdes traucējumu diagnostika, ārstēšana.
 • Audioloģiskā izmeklēšana (dzirdes pārbaude).
 • Dzirdes traucējumu korekcija un rehabilitācija.

Pieteikšanās vizītei: tālrunis/fax – 64207665

Attīstības centrs
Darbības virzieni:

 • Konsultē bērnus ar dzirdes traucējumiem, viņu vecākus un pedagogus par bērna problēmām, iespējamiem attīstības virzieniem, mācību iestādes izvēles iespējām, akcentē uzmanību uz aktuālo bērna attīstības pašreizējā brīdī.
 • Piedāvā regulāras individuālās nodarbības dzirdes uztveres attīstīšanai un izrunas veidošanai.

Kontaktinformācija (speciālisti): 64207667.

 

Biedrības „Universum” pirmsskolas izglītības iestāde „Universum”
 
Dibināšanas gads: 2011
 
Vadītāja: Māra Apsīte
 
Adrese: Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201
 
Kontakttālrunis: 642212242, 29424999, 28380104
 
 
Mājas lapa: www.uni-versum.lv
 
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
 

 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība