LatviešuEnglish

Pirmdiena, 01.Septembris, 2014, Ilmārs, Iluta, Austrums
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Pedagogu tālākizglītība

Versija drukāšanai

ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”

2010.gada 20.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Valsts izglītības satura centrs parakstīja vienošanos par Eiropas sociālā fonda projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (identifikācijas Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA /003) īstenošanu. Projekta darbība pilnā apjomā uzsākta 2010.gada 1.septembrī.
Projekta mērķis ir Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības veidošanai, izstrādājot mūsdienīgas tālākizglītības programmas, izdales materiālus, sagatavojot tālākizglītotājus un īstenojot kursus:
vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveidei;
izglītības jomas kompetenču pilnveidei;
izglītības procesa vadības kompetenču pilnveidei;
IKT prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai;
svešvalodu prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai.
No 2010.gada novembra līdz 2011.gada augustam projektā tika izstrādātas un aprobētas 39 pedagogu profesionālās pilnveides programmas un izdales materiālu komplekti.
Projektā izstrādāto pedagogu profesionālās programmu īstenošana uzsākta 2011.gada augustā un tiks īstenota līdz 2013.gada novembrim.


Projekta darbības rezultātā kopumā tiks īstenotas 57 tālākizglītības kursu programmas (39 projektā izstrādātas + 18 iepirktas vai jau izstrādātas citos projektos, tai skaitā “Dabaszinātņu un Matemātikas” projektā izstrādātās).
Plānots, ka pedagogu tālākizglītības kursos profesionālo kompetenci paaugstinās 15975 pedagogi.

Reģistrācija kursiem notiek tikai elektroniski.


Pedagogs izvēlas sev interesējošo programmu un programmas variantu, kurš atbilst pedagoga vajadzībām un piesakās programmai.


Kursu īstenošana notiks pēc reģionālā principa. Kursiem, kuri notiek laikā no 2011. gada augusta līdz 2011.gada decembrim ir norādīti norises datumi. Turpmākajiem kursiem datumi tiks norādīti pēc tam, kad grupa būs nokomplektēta. Tad arī tiks norādīta precīza kursu norises vieta. Informācija par kursiem tiks nosūtīta uz pedagoga norādīto e-pasta adresi.
 

Detalizēta informācija par projekta piedāvātajām programmām atrodama VISC mājas lapā.


Norādītajā adresē iespējams arī reģistrēties kursiem. Informācija par reģistrēšanos tālākizglītības kursiem

Pēc VISCVispārējās un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmu katalogs


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība