LatviešuEnglish

Otrdiena, 02.Septembris, 2014, Lizete, Elīza, Zete
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Mūžizglītība

Versija drukāšanai

Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām vajadzībām un interesēm. Mūžizglītībā iekļaujamas visas mācīšanās formas - formālā izglītība, kas sevī ietver pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības pakāpes, neformālā izglītība, kas nodrošina to iemaņu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas, lai integrētos sabiedrībā un darba tirgū, kā arī ikdienas mācīšanās, kas ir ikdienas saskarsmē iegūtās prasmes un zināšanas, kas bagātina cilvēka vispārējo pieredzi.


Par Vidzemes Mūžizglītības centra (VMC) dzimšanas gadu uzskatāms 2004.gads, kad Vidzemes Augstskolā tika nodibināta Tālākizglītības daļa (ViATD) ar mērķi veicināt mūžizglītības principu iedzīvināšanu sabiedrībā. Pašreizējais nosaukums pazīstams kopš 2007.gada, kad Vidzemes Augstskolas Tālākizglītības daļa tiek pārdēvēta par Vidzemes Mūžizglītības centru (VMC).


Kopš 2007.gada Vidzemes Mūžizglītības centra piedāvātās izglītības programmas apguvuši jau vairāk nekā 3300 kursu klausītāju, kuri, iegūstot Vidzemes Augstskolas apliecību/ apliecību par profesionālo pilnveidi, papildinājuši jau iegūtās zināšanas, prasmes un talantus, kā arī paplašinājuši savas iespējas iekļauties darba tirgū.


Pateicoties interesentu pieprasījumam pēc centrā apgūstamajām izglītības programmām, Vidzemes Mūžizglītības centrs piedāvā daudzpusīgu kursu bloku, kas, sekojot līdzi darba tirgus pieprasījumam un pielāgojoties potenciālo kursu klausītāju mainīgajām vajadzībām un interesēm, pastāvīgi dažādojies. Šodien Vidzemes Mūžizglītības centrs piedāvā apgūt: valodu, datorzinību, lietvedības, uzņēmējdarbības, projektu vadības, pedagogu profesionālās pilnveides kursus, kā arī Vidzemes Augstskolā piedāvātos studiju kursus.


Vidzemes Mūžizglītības centra lielākā vērtība ir tā, ka esam daļa no Vidzemes Augstskolas, tādējādi piedāvājam ikvienam interesentam iespēju pilnveidot sevi un papildināt zināšanas augstskolas docētāju un nozares profesionāļu vadībā, mācību procesā izmantot Vidzemes Augstskolas piedāvātās tehnoloģiskās iespējas, mācīties mūsdienīgā un mājīgā vidē, ērti apmeklēt integrēto bibliotēku, kurā pieejama papildu mācību literatūra, svešvalodu apguvē noderīgās lasāmās grāmatas (ar Audio CD), lai patstāvīgi papildinātu savu vārdu krājumu, bezmaksas internets un pieeja starptautiskām pilntekstu dažādu nozaru datu bāzēm.


Mēs piedāvājam:
• labvēlīgu un ērtu mācību vidi,
• profesionālus un kompetentus pasniedzējus,
• daudzpusīgas, interesantas un darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas,
• Vidzemes Augstskolas apliecību,
• elastīgu kursu apmaksas sistēmu.


Kontaktinformācija:
Vidzemes Mūžizglītības centrs
Vidzemes Augstskola
Kab. Nr.: C 108, Cēsu iela 4
Valmiera, LV-4201
Fakss: 642 07229
E-pasts: vmc@va.lv

Plašāka informācija: http://vmc.va.lv
 

 

Mācību centrs SIA Dialogs AB

Neformālā izglītība
SIA „Dialogs AB” Mācību centrs aktīvi darbojas apmācību jomā jau 15 gadus un piedāvā dažādas izglītības programmas (neformālās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides), kursus un seminārus pieaugušajiem, kas nepieciešami profesionālajai pilnveidei, kā arī katra pašattīstībai.
Izstrādājam individuālus apmācību risinājumus korporatīvo klientu - uzņēmumu vajadzībām un prasībām.
Sadarbībā ar NVA organizējam kursus arī bezdarbniekiem un strādājošiem ar NVA kuponu metodi (valsts valoda, angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, datorzinības, praktiskais mārketings un mārketinga komunikācijas u.c.).

Mēs piedāvājam:
• Plašu, daudzpusīgu kursu klāstu (skat. www.dialogs-ab.lv/programmas);
• E-apmācības (skat. www.e-studijucentrs.lv);
• Pārbaudītu kvalitāti;
• Pieredzējušus pasniedzējus, profesionāļus savā sfērā;
• Atbilstošus mācību materiālus (grāmatas un darba burtnīcas);
• Ērtu un patīkamu apmācību vidi;
• Profesionālu kursu organizēšanas pieredzi un labas atsauksmes.

Kontaktinformācija:
Meža iela 7, Valmiera
Tālr.: 27766277
e-pasts: info@dialogs-ab.lv
www.dialogs-ab.lv; www.estudijucentrs.lv
 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība