LatviešuEnglish

Piektdiena, 22.Augusts, 2014, Rudīte, Everts
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Vispārējs raksturojums

Versija drukāšanai

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS

Izmērs: 
• pilsēta - 18,18 km2 
• iedzīvotāju skaits - 26 062 (PMLP informācija uz 01.07.2013.)
 
 Attālums līdz: 

* Rīgas lidostai -140km

* galvaspilsētai Rīgai - 115 km

* Rīgas ostai - 130 km

* Ventspils osta - 300 km

* Liepājas ostai - 320 km

* Lietuvas robežai - 200 km

* Igaunijas robežai - 50 km

* Krievijas robežai - 150 km

Galveno ceļu / dzelzceļa krustojumu: 
Rīga - Valmiera - Valka - Tartu (Igaunija) (A3)
 
 
RAKSTUROJUMS
 
Valmiera ir astotā lielākā pilsēta Latvijā, Vidzemes reģiona administratīvais un ekonomiskās attīstības, izglītības, kultūras un sporta centrs. Tā ir pilsēta ar aktīvu saimniecisko un sabiedrisko dzīvi, bagātām tradīcijām. Valmierai raksturīga līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība.
 
Par Valmieras, kā pilsētas veidošanās sākumu, ir uzskatāms 1283.gads – tad uzsākta Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas celtniecība, un ordeņa mestrs Villekins fon Endorps dibinājis Valmieras pili. 1944.gadā, Otrā Pasaules kara laikā, liela daļa pilsētas tika pilnībā nopostīta, izdega pilsētas centrs, taču pēckara gados Valmieras centrālā daļa tika uzcelta no jauna
 
Valmiera šodien ir pilsēta, kas sevī glabā gan vēsturiskās pērles, gan maigu dabas pieskārienu, kas saskaņā ar mūsdienīgo un industriālo vidi veido pievilcīgu ainavu un labvēlīgus priekšnosacījumus dzīvošanai pilsētā.
 
Saskaņā ar Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmu 2008.-2014.gadam:
 
Valmieras vīzija
Valmiera – darbīga labklājības pilsēta visiem
 
Misija
Valmiera – videi draudzīgas ražošanas, radošu industriju un kvalitatīvu pakalpojumu centrs Vidzemē, kas attīstās kā līdzvērtīgs citu Latvijas un Baltijas reģionu centru partneris izglītības, zinātnes, jaunu tehnoloģiju jomā, veicinot pilsētas un reģiona labklājību un ilgtspējīgu attīstību.
 
Devīze
Valmiera domā un rada!
 
Valmiera, strauji attīstoties kā industriālai pilsētai un tajā pašā laikā esot vienai no zaļākajām Latvijas pilsētām, pierāda, ka ir iespējama industriālo teritoriju un dabas vides līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība, ja attīstības pamatā ir ievēroti interešu saskaņotības un partnerattiecību principi – lietišķa sadarbība starp pašvaldību, uzņēmējdarbības pārstāvjiem un sabiedrību, kā arī, ja Eiropas Savienības (ES) finansējums tiek piesaistīts ilgtermiņa, sabiedrībai, ekonomikai un pilsētvidei nozīmīgiem projektiem.
 
 
Pilsētas attīstības stūrakmeņi:
  • Peejamība un ērtums, kas ietver sevī pilsētvides pieejamību dažādu iespēju cilvēkiem, sabiedriskā un publiskā transporta kustības loģistiku; kvalitatīvas dzīves un darba vides pieejamību;
  • Ekoloģiskā ilgtspēja – dabiskās vides nozīmes apzināšanās, kas maina attiecības starp cilvēku un apkārtējo vidi, veicinot veselīga dzīvesveida un ilgtspējīgas fiziskās vides nodrošinājumu – pilsētbūvniecības objektu kvalitāti un drošumu pret vidi, cilvēkiem, ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas, siltumapgādes sistēmu kvalitāti un efektivitāti;
  • Vizuālā pievilcība – respektējot vēsturiskos pilsētvides vaibstus, tiek veidota estētiska, izkopta, omulīga un mājīga industriālas pilsētas seja ar jaunām modernām būvēm, ielām, mazām arhitektūras formām, skulpturāliem veidojumiem, respektējot ainavisko vidi un tās kvalitātes;

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

Valmiera ir industriāla un rūpnieciska pilsēta – Vidzemes biznesa centrs, jo te atrodas vairums Vidzemes lielāko uzņēmumu. Jau kopš 20.gadsimta vidus Valmierā koncentrējas lielākie Vidzemes reģiona un arī valsts ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi, kas ir atpazīstami arī ārpus valsts robežām. Valmieras uzņēmumi ir lielākie darba devēji reģionā, nodarbinot ne tikai pilsētas, bet arī reģiona iedzīvotājus.
 
Valmieras pilsētas pašvaldība pamatoti lepojas un maksimāli cenšas atbalstīt pilsētā esošos uzņēmumus, kas ir gan lielākie darba devēji, gan nodokļu maksātāji. Pašvaldība nemitīgi strādā pie labvēlīgu apstākļu radīšanas jaunu uzņēmumu ar palielinātu pievienoto vērtību attīstības. 2007.gadā izveidots Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators. Tā būtība ir dot iespēju jaunajiem uzņēmējiem sākt patstāvīgu komercdarbību, tādejādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību reģionā. Inkubatorā tiek attīstīta uzņēmējdarbība informācijas tehnoloģiju, elektronikas, mašīnbūves projektēšanas, aparātbūves un plaša pielietojuma dizaina sfērā.
 
Ķīmiskā rūpniecība un tekstila rūpniecība:
AS „Valmieras stikla šķiedra” (Vācija) (stikla šķiedras un stikla šķiedras izstrādājumi)
Valmiera – Andren Ltd. (Latvijas – Zviedrijas kopuzņēmums) (tvertnes, caurules un citas iekārtas agresīvu šķidrumu glabāšanai)
Culimeta Baltics SIA (vītnes un faktūras, stikla šķiedras izstrādājumi)
 
Pārtikas ražošana:
Food Union / AS „Valmieras Piens” (piena pārstrāde, piena produktu ražošana)
 
Metālapstrāde:
Valtanks Ltd. (Zviedrija) (pazemes rezervuāri, tvertnes, tehnoloģiskās šahtas u.c.)
SIA „VALPRO” (degvielas metāla kārbas, ugunsdzēsības aparātu un ugunsdzēsības aparātu čaulas u.c. metāla izstrādājumi)
 
Mēbeļu ražošana:
SIA „Daiļrade koks” / SIA „Valmieras mēbeles” (mēbeļu un mēbeļu furnitūras ražošana)
 
Citi uzņēmumi:
SIA „V.L.T.” (olu palikņi un kastes)
AGA (gāzes, gāzu maisījumi)

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība