LatviešuEnglish

Pirmdiena, 01.Septembris, 2014, Lizete, Elīza, Zete
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Inženiertehniskā infrastruktūra

Versija drukāšanai
Gāzes apgāde
Valmieras pilsētas apgāde ar dabasgāzi tiek nodrošināta no maģistrālā gāzesvada DN 700 mm Vireši – Tallina.
 
Siltumapgāde
Pašvaldības SIA „Valmieras Siltums” siltumenerģiju iepērk no a/s „Valmieras Enerģija” (apmēram 91 270 MWh gadā), a/s „Valmieras Piens” (18 332 MWh 2006.gadā) un SIA „ITA” (1641 MWh 2006.gadā) un pa pašvaldībai piederošām siltumtrasēm piegādā lietotājiem.
 
Autoceļi
Valsts nozīmes galvenais autoceļš A3: Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka).
 
Dzelzceļš
Dzelzceļa līnija:
Rīga – Lugaži (Rīga-Valka-Tartu-Tallina)
 
Ūdensapgāde
Valmieras pilsētas centralizētās ūdensapgādes vajadzībām tiek ekspluatētas 15 dziļurbuma akas, kas sagrupētas divos aku laukos – „Grīšļi” un „Pilsētas”. Veiktie hidroloģiskie pētījumi liecina, ka zem pilsētas ir lieli gruntsūdens resursi. Ap 90% Valmieras pilsētas iedzīvotāju un daļa no Valmieras pagasta iedzīvotājiem ir nodrošināti ar pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas.
 
 
INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS
 
Dzīves kvalitāti pilsētā veido dabas pamatnes un rekreācijas resursu un cilvēka darbības rezultātā radīto pilsētvides elementu – inženiertehniskās infrastruktūras, apbūves u.c. mijiedarbība. Pieejamā infrastruktūra un teritoriālais novietojums Valmierai sniedz visas iespējas par kļūt par nozīmīgu Ziemeļaustrumu autoceļu krustpunktu un dzelzceļa mezglu, kā arī iespējas piesaistīt apkārtējā reģiona intelektuālo potenciālu.
 
 
Valmieras pilsēta piedāvā: 
  • Brīvas teritorijas un telpas jaunas uzņēmējdarbības izveidošanai;
  • Konsultācijas un atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai; 
  • Izglītības un apmācību bāzes;
  • Profesionālu un motivētu darbaspēku; 
  • Pētniecības iespējas.
 
Valmieras pilsētā tiek nodrošināta kvalitatīva un moderna inženiertehniskā infrastruktūras pieejamība – elektroenerģija, dabas gāze, ūdensapgāde, siltumapgāde, transporta un ielu infrastruktūra, dzelzceļš. Plaši attīstīta tirdzniecības un pakalpojumu infrastruktūra.
 
Pilsētas izdevīgais novietojums Vidzemes reģionā, reģionālo institūciju centru izvietojums Valmierā, kā arī daudzpusīgā un kvalitatīvā sporta infrastruktūra (divas nacionālas nozīmes slēgtas un atklāta tipa sporta būves), attīstīta kultūras iestāžu infrastruktūra (Kultūras centrs, reģionā vienīgais drāmas teātris, muzejs, pašdarbības kolektīvi), kā arī  pieejamie augsti kvalificētie veselības aprūpes pakalpojumi, nodrošina labvēlīgas dzīves vides nosacījumus.
 
Valmierā tiek organizēti daudzveidīgi, regulāri kultūras un izklaides pasākumi, koncerti, kas pieejami dažāda vecuma valmieriešiem, bagātina klausītāju un skatītāju pieredzi, rada pozitīvu attieksmi pret sevi, sabiedrību un kultūras vērtībām. Valmieras pasākumus bieži apmeklē arī citu Vidzemes pilsētu iedzīvotāji, novērtējot to mākslinieciski augstvērtīgo līmeni. Pēdējos gados Valmiera nepārprotami apliecina sevi kā Vidzemes sporta pasākumu galvaspilsēta. Valmierā notiek ne tikai valsts, bet arī Eiropas mēroga sporta pasākumi, piemēram, 2009.gadā – Eiropas čempionāts basketbolā sievietēm.
 
Valmiera aktīvi pozicionē sevi kā pievilcīgu investīciju galamērķi, atjaunojot savu tehnisko un inženieru infrastruktūru (ceļu, ūdens, kanalizācijas un apkures sistēmas), kā arī rūpnieciskās teritorijas. Pēdējo piecu gadu laikā Valmieras pilsētas pašvaldība ik gadu iegulda 3 – 5 miljonus latu infrastruktūras (ielu un apakšzemes komunikāciju) sakārtošanā pilsētā. No 2009. līdz 2011.gadam Valmierā šādiem projektiem investēti 15 670 104 lati (85% ERAF līdzfinansējums).
 
Ņemot vērā plašo izglītības iestāžu tīklu, ik gadu liela uzmanība tiek pievērsta to labiekārtošanai un modernizēšanai. No 2009. līdz 2011.gadam izglītības infrastruktūras attīstības projektiem tika izlietoti 1 738 818 lati. Tāpat no 2009. līdz 2011.gadam Valmieras pilsētas pašvaldības namu siltumnoturības uzlabošanā tika ieguldīti aptuveni 2,8 miljoni latu.
 
Valmierā ir aptuveni 22 000 nodarbināto, no kuriem lielākā daļa darbojas rūpniecības sfērā – 23%. Savukārt tirdzniecībā nodarbināti 17,7% valmieriešu.

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība