LatviešuEnglish

Ceturdiena, 31.Jūlijs, 2014, Albīna, Albīns
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Nolikumi

Versija drukāšanai

Nolikums „Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Valmieras pilsētas pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam” (word.doc)

(apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 15.10.2009. sēdes lēmumu Nr.601 (protokols Nr.15, 37.§).)
 
Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Valmieras pilsētas pašvaldībai finansējuma saņemšanai sporta atbalstam.
 
Iesniedzējs adresē rakstisku iesniegumu Valmieras sporta attīstības padomei, to iesniedzot Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.oktobrim par nākamam gadam nepieciešamo finansiālo atbalstu.
 

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Valmieras pilsētas pašvaldības dome, ņemot vērā Valmieras sporta attīstības padomes atzinumu.


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība